โป๊ปฟรังซิส: “เราต้องประณามพวกสร้างความรุนแรงที่ใช้ศาสนามาอ้าง”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำ การสร้างความรุนแรงโดยใช้ศาสนามาบังหน้า ต้องได้รับการประณามอย่างถึงที่สุด ทรงชี้ คนนับถือพระเจ้าต้องเป็นคนแห่งสันติที่สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนพี่น้อง โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรือ อุดมการณ์ที่แตกต่าง
ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปยังกรมศาสนา ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงอังคารา เมืองหลวงของตุรกี เพื่อพบปะและกล่าวสุนทรพจน์ต่อบรรดาผู้แทนชาวมุสลิมและชาวคริสต์ประเทศแห่งนี้

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับทุกคนว่า “ในความเป็นจริงแล้ว มิตรภาพที่ดีและการเสวนาระหว่างผู้นำศาสนาจัดว่ามีความสำคัญมาก บรรดาผู้นำศาสนาเป็นตัวแทนของสารอันชัดเจนซึ่งส่งไปยังชุมชนของตน สิ่งนี้แสดงออกถึงความเคารพกันและกัน มิตรภาพที่เป็นไปได้ แม้จะมีความแตกต่างอยู่บ้างก็ตาม

“สงครามทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตและนำมาซึ่งการทำลายล้างอันประมาณค่าไม่ได้ มันนำมาซึ่งความตึงเครียดและความขัดแย้งของชาติพันธุ์และศาสนาต่างๆ มันนำมาซึ่งความอดอยากและความยากจนที่สร้างความทุกข์ทรมานให้กับคนนับล้าน และยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ อาทิ อากาศ น้ำ และผืนดิน

“เฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องน่าเศร้าของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง อาทิ อิรักและซีเรีย ทุกคนต้องทนทุกข์กับผลที่เกิดจากความขัดแย้งเหล่านี้ และสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมก็กล้ำกลืนเหลือทน ข้าพเจ้าคิดถึงเด็กจำนวนมาก, คิดถึงความทุกข์ทรมานของคนเป็นแม่จำนวนมาก, ของผู้สูงอายุ, ผู้พลัดถิ่น และผู้ลี้ภัยทุกคน ทุกอย่างที่เกิดเป็นเพราะการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ

“เหนือสิ่งอื่นใด ความกังวลได้เกิดขึ้นบนความจริงที่ว่า ชาวคริสต์และชาวยาซิดิสต้องทนทุกข์และยังคงทรมานจากความรุนแรงอันป่าเถื่อนอันเนื่องจากชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ทางศาสนา พวกเขาต้องถูกบังคับให้ละทิ้งบ้านของตนเอง ต้องทิ้งทุกสิ่งไว้ข้างหลังเพื่อหนีเอาชีวิตรอดและเพื่อรักษาความเชื่อในพระเจ้าเอาไว้ ความรุนแรงนี้ยังนำมาซึ่งความเสียหายต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, อนุสาวรีย์ต่างๆ, สัญลักษณ์ทางศาสนา และมรดกทางวัฒนธรรม ความรุนแรงนี้เกิดขึ้นราวกับว่าเป็นความพยายามที่จะทำลายทุกเผ่าพันธุ์และทุกความทรงจำของผู้คน

“ในฐานะที่เป็นผู้นำทางศาสนา พวกเรามีหน้าที่ที่ต้องประณามความรุนแรงทุกประเภทที่เกิดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ชีวิตมนุษย์เป็นของขวัญจากพระเจ้า พระผู้สร้างผู้ทรงครอบครองบุคลิกอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้

“ความรุนแรงทุกรูปแบบที่นำศาสนามาอ้างจะต้องถูกประณามอย่างรุนแรงที่สุด เพราะพระผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดคือพระเจ้าแห่งชีวิตและสันติ โลกคาดหวังว่าคนที่อ้างตนว่านับถือพระเจ้าจะต้องเป็นบุรุษหรือสตรีแห่งสันติภาพที่สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนพี่น้อง โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม หรือ อุดมการณ์ที่แตกต่าง

“เช่นเดียวกับการประณามความรุนแรง พวกเรายังต้องทำงานร่วมกันเพื่อแสวงหาผลลัพธ์ที่เหมาะสม สิ่งนี้ เรียกร้องความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ... พวกเรามุสลิมและคริสตชนคือผู้นำขุมทรัพย์ฝ่ายจิตที่ประเมินค่ามิได้ ... การตระหนักและการพัฒนามรดกฝ่ายจิตร่วมกัน โดยผ่านทางการเสวนาศาสนสัมพันธ์ จะช่วยเราในการส่งเสริมและค้ำจุนค่านิยมทางศีลธรรม, สันติภาพ และเสรีภาพในสังคม” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments