โป๊ปฟรังซิส: “ขอให้พระอัยกาช่วยอวยพรข้าพเจ้าและพระศาสนจักรคาทอลิกด้วย”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถ่อมพระองค์สุดๆ ด้วยการขอให้ พระอัยกา บาร์โธโลมิว ที่ 1 ผู้นำคริสตชนออโธด็อกซ์ อวยพรพระองค์และพระศาสนจักรคาทอลิก ทางด้านพระอัยกาก็ได้อวยพรตามที่พระสันตะปาปาขอ ก่อนจะจุมพิตศีรษะพระสันตะปาปาด้วย ทางด้านวาติกันแถลง การที่พระอัยกาอวยพรพระสันตะปาปาไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ ส่วนเรื่องพระอัยกาจุมพิตศีรษะพระสันตะปาปา ฟรังซิส นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว
ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปร่วมภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์กับพระอัยกา บาร์โธโลมิว ที่ 1 ผู้นำพระศาสนจักรออโธด็อกซ์แห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล โดยพิธีนี้จัดในวัดนักบุญจอร์จ นครอิสตันบลู

ในพิธีนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันว่า “ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระอัยกาจากใจจริงสำหรับการต้อนรับแบบพี่น้อง ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความชื่นชมยินดีของเราว่ามันยิ่งใหญ่ เนื่องจากบ่อเกิดของความชื่นชมยินดีนี้มันไม่ได้มาจากเรา ไม่ใช่มาจากการอุทิศตนของเรา ไม่ได้มาจากความพยายามของเรา แต่มันอยู่ในความวางใจในความศรัทธาของพระเจ้า

“ความชื่นชมยินดีและสันติที่โลกไม่สามารถให้ได้ แต่นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงสัญญาไว้กับบรรดาอัครสาวก ... แอนดรูว์และเปโตรได้ยินคำสัญญานี้ พวกเขาได้รับของขวัญนี้ พวกเขาคือพี่น้องร่วมสายเลือด การที่เขาทั้งสองได้พบกับพระคริสตเจ้าได้แปรเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นพี่น้องกันในความเชื่อและความรักความเมตตา ในค่ำคืนแห่งความชื่นชมยินดี ณ งานภาวนาแห่งนี้ ข้าพเจ้าต้องการจะเน้นย้ำว่า พวกเขาได้กลายเป็นพี่น้องกันในความหวังแล้ว” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากพระสันตะปาปาตรัสเสร็จ พระองค์ได้ตรัสขอร้องให้พระอัยกา บาร์โธโลมิว อวยพรพระองค์และพระศาสนจักรคาทอลิกด้วย

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “ข้าพเจ้าขอให้พระคุณเจ้าและพระศาสนจักรแห่งคอนสแตนติโนเปิ้ล โปรดอวยพรข้าพเจ้าและพระศาสนจักรแห่งกรุงโรมด้วย”

จากนั้น พระสันตะปาปาได้ก้มศีรษะและสวมกอดพระอัยกา ส่วนพระอัยกาได้อวยพรและจุมพิตที่ศีรษะของพระสันตะปาปาด้วย

สำหรับเรื่องที่พระสันตะปาปาทรงขอให้พระอัยกาอวยพรพระองค์ คุณพ่อเฟเดริโก้ ลอมบาร์ดี้ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าววาติกัน ได้ชี้แจงว่า นี่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ เพราะพระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ ก็เคยทำแบบนี้มาแล้ว

“นี่ไม่ใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระสันตะปาปาทรงขอให้พระอัยกาอวยพร แต่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พระอัยกาจุมพิตศีรษะของพระสันตะปาปา” คุณพ่อลอมบาร์ดี้ กล่าวกับนักข่าว

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาร่วมภาวนาคริสตศาสนสัมพันธ์

Read More:  Vatican RadioComments