โป๊ปฟรังซิส: “เปาลีเน่ต้องประกาศพระวรสารโดยไม่มีข้อแม้”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำสมาชิกเปาลีเน่ จงประกาศพระวรสารโดยไม่มีข้อแม้ เพราะพลังในการประกาศพระวรสารฝังอยู่ใน “ดีเอ็นเอ” ของชาวเปาลีเน่ทุกคน ทรงย้ำ เปาลีเน่ต้องทำงานเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกคณะเปาลีเน่ กว่า 7,000 คน ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โอกาสการครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งคณะ โอกาสนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวย้ำกับพวกเขาว่า หน้าที่หลักของคริสตชนทุกคนคือการประกาศพระวรสารโดยไม่มีเงื่อนไข

พระสันตะปาปา ตรัสว่า “พวกท่านต้องอย่าลืมว่า การประกาศพระวรสารเกี่ยวข้องอย่างยิ่งยวดกับการประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้กับคนที่ไม่รู้จักพระเยซู หรือคนที่ปฏิเสธที่จะรู้จักพระองค์อยู่เสมอๆ

“คริสตชนทุกคนมีหน้าที่ในการประกาศพระวรสารอย่างไม่มีข้อแม้ ในฐานะที่เป็นคาทอลิก พวกเรามีแรงขับเคลื่อนที่จะประกาศพระวรสาร และในฐานะที่เป็นสมาชิกเปาลีเน่ พวกท่านก็มีแรงขับเคลื่อนนี้อยู่ในสายเลือด มันอยู่ในดีเอ็นเอที่บุญราศี จาโคโม่ อัลเบริโอเน่ ผู้ก่อตั้งคณะได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้และจากพันธกิจของนักบุญเปาโล

“งานทุกอย่างของท่านต้องเปี่ยมด้วยความรักเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร จงอย่าสร้างความขัดแย้ง แต่จงสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร ความเป็นหนึ่งเดียวกันคือสิ่งที่พระเยซูทรงวอนขอจากพระบิดาประดุจเป็นของขวัญให้กับเจ้าสาวของพระองค์” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments