โป๊ปฟรังซิส: "การสวดภาวนาไม่ใช่เรื่องเสียเวลา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำบรรดานักบวช การสวดภาวนาไม่ใช่เรื่องเสียเวลา ทรงสอน เราต้องเป็นถุงหนังใหม่ที่ใช้ใส่เหล้าองุ่น ด้วยการเลิกนิสัยปลีกตัวออกจากฝูงแกะที่เราถูกส่งให้ไปดูแล และต้องรู้จักฟังเสียงร่ำไห้จากคนที่รอคอยข่าวดีจากพระเยซูคริสต์ช่วงเที่ยงวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณกระทรวงเพื่อนักบวช ที่มาเข้าเฝ้าในห้องประชุมเคลเมนติน่า นครรัฐวาติกัน โดยการประชุมที่จัดนี้ จัดภายใต้การไตร่ตรองถึงการเป็นถุงหนังใหม่ที่ใส่เหล้าองุ่น (มาร์โก 2:22) และการประชุมมีขึ้นระหว่างวันที่่ 25-29 พฤศจิกายน 2014

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสให้โอวาททุกคนแบบสั้นๆ ว่า "เราต้องอย่ากลัวที่จะทิ้งถุงเหล้าเก่า ซึ่งก็คือ การละทิ้งสิ่งไม่ดี เพื่อจะได้ฟื้นฟูลักษณะนิสัยและโครงสร้างในชีวิตของพระศาสนจักรและในชีวิตนักบวชของเรา เราต้องละทิ้งโครงสร้างที่ให้การคุ้มครองเราแบบผิดๆ กล่าวคือ นิสัยที่ปลีกตัวห่างจากฝูงแกะที่พวกเราถูกส่งให้ไปดูแล และการกีดกันเราจากการรับฟังเสียงร่ำไห้จากคนที่รอคอยข่าวดีจากพระเยซูคริสต์

"พวกเราคือนักบวชที่ต้องรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ เรารับใช้ด้วยพระวาจาของพระเจ้าใช่ไหม? ดังนั้น การสวดภาวนาต่อพระเจ้าไม่ใช่เรื่องเสียเวลา จงสวดภาวนา! การสรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่การเสียเวลานะ" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

Read More: Vatican Radio

Comments