โป๊ปฟรังซิส: “พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร อย่าอวดตนว่ารู้ทุกเรื่อง แต่จงเรียนรู้อยู่เสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติ พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร ต้องไม่ทึกทักว่าตนรู้ไปหมดทุกเรื่อง อย่าคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกต้องที่สุดเสมอ แต่จงดำเนินชีวิตสุภาพถ่อมตน รู้จักรับฟังสัตบุรุษ พร้อมตระหนักว่า ยังมีหลายสิ่งที่ตนต้องเรียนรู้จากสัตบุรุษ แม้กระทั่ง เรียนรู้จากคนที่ละทิ้งความเชื่อด้วย ทรงย้ำ พระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร อย่ามีทัศนคติเผด็จการในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้า อย่าประพฤติตนราวกับว่ากลุ่มคริสตชนคืออาณาจักรที่ตัวเองเป็นคนปกครองช่วงสายวันพุธที่ 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเน้นย้ำบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกร ให้เป็นคนสุภาพถ่อมตนอยู่เสมอ และตระหนักถึงหน้าที่อภิบาลว่าเป็นของขวัญล้ำค่าที่ไม่อาจประเมินค่าได้แห่งพระเมตตาของพระเจ้า

พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า “ในจดหมายที่นักบุญเปาโลส่งถึงทิโมธีและทิตัส ท่านได้เน้นเรื่องคุณภาพของพระสงฆ์ อาทิ ความสามารถในการต้อนรับคนอื่น, ความสุขุมรอบคอบ, ความอดทน, ความนอบน้อม, ความน่าเชื่อถือ และความดีในหัวใจ เสมือนหนึ่งความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเหมือนกับของขวัญแห่งความเชื่อและความศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้รับพระพรแห่งกระแสเรียก

“ต้องไม่มีพระสังฆราช พระสงฆ์ หรือสังฆานุกร ที่ยึดครองทัศนคติเผด็จการ และปฏิบัติตนราวกับว่ากลุ่มคริสตชนคือทรัพย์สมบัติส่วนตัวและเป็นอาณาจักรของตนเอง

“การยอมรับว่า งานอภิบาลของตนคือของขวัญและพระหรรษทาน จะช่วยให้ผู้อภิบาลไม่ตกเป็นเหยื่อการประจญล่อลวงที่จะทำตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของความสนใจหรือมั่นใจในตัวเองแต่เพียงผู้เดียว

“พระสังฆราช พระสงฆ์ หรือสังฆานุกรต้องไม่ทึกทักว่า เขารู้ไปหมดทุกเรื่อง ต้องไม่ทึกทักว่า เขามีคำตอบที่ถูกต้องอยู่เสมอ และไม่เคยร้องขอความช่วยเหลือจากใครเลย ในทางกลับกัน พระสังฆราช พระสงฆ์ หรือสังฆานุกรจะต้องสุภาพถ่อมตนและเข้าใจคนอื่น เขาต้องรับฟังสัตบุรุษและตระหนักว่า เขายังมีบางสิ่งต้องเรียนรู้ แม้แต่เรียนรู้จากคนที่ห่างไกลจากความเชื่อและพระศาสนจักร

“ดังนั้น ขอให้เราขอบคุณพระเจ้า สำหรับงานอภิบาลนี้ในพระศาสนจักร และขอให้เราภาวนาเพื่อบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และสังฆานุกรจะได้ตั้งมั่นอยู่ในความพยายามที่จะเป็นเครื่องหมายที่มีชีวิตแห่งความรักของพระบิดาเพื่อลูกๆของพระองค์ทุกคน” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังการเข้าเฝ้าจบลง พระสันตะปาปาทรงเชิญทุกคนสวดภาวนาเป็นพิเศษให้กับคริสตชนทุกภาคส่วนของโลกที่ยังถูกเบียดเบียน รวมไปถึงภาวนาให้กับบรรดานักศึกษาชาวเม็กซิกัน 43 คนที่ถูกแก๊งค์ค้ายาเสพติดสังหารโหดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ก่อนการเข้าเฝ้าจะเริ่มขึ้น พระสันตะปาปาทรงออกมาพบกับผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างชาวคาทอลิกกับมุสลิมที่จัดในวาติกัน โดยพระองค์ทรงขอร้องให้ชาวคาทอลิกกับมุสลิม ร่วมมือกันทำงานสร้างสันติภาพ และทำงานเพื่อรับใช้ผู้อื่นด้วย

Read More: Vatican Radio

Comments