โป๊ปและพระอัยกาลงนามในแถลงการณ์ร่วม 2 พระศาสนจักร

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส และ พระอัยกา บาร์โธโลมิว ที่ 1 ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความพยายามในการเอาชนะความแตกแยกของพระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ นอกจากนี้ ยังย้ำว่า ทั้งสองพระศาสนจักรจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันต่อสถานการณ์การเบียดเบียนคริสตชนในตะวันออกกลางด้วยช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส และ พระอัยกา บาร์โธโลมิว ที่ 1 ลงนามในแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความพยายามในการเอาชนะความแตกแยกของสองพระศาสนจักร นอกจากนี้ ยังร่วมกันคัดค้านสถานการณ์การเบียดเบียนข่มเหงคริสตชนในตะวันออกกลาง โดยทั้งพระศาสนจักรคาทอลิกและพระศาสนจักรออโธด็อกซ์ ย้ำว่า พวกเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันในสายเลือดด้วย

ทั้งนี้ ในแถลงการณ์ดังกล่าว ระบุว่า “พี่น้องชายหญิงจำนวนมากกำลังถูกเบียดเบียนข่มเหงและถูกบีบบังคับอย่างโหดร้าย มันดูราวกับว่าคุณค่าของชีวิตคนได้สูญเสียไป มนุษย์กลายเป็นไร้ค่าและอาจต้องสละชีวิตเพื่อความต้องการบางอย่าง

“เลือดของมรณสักขีคือเมล็ดพันธุ์ของความเข้มแข็งและการเจริญเติบโตต่อพระศาสนจักร การแบ่งปันความทุกข์ประจำวันสามารถเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพแห่งความเป็นหนึ่งเดียว สถานการณ์เลวร้ายของคริสตชนและคนที่กำลังทนทุกข์อยู่ในตะวันออกกลาง เรียกร้องว่า คำภาวนาอย่างต่อเนื่องของเรานั้นไม่เพียงพอ แต่ยังต้องมีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เหมาะสมจากนานาประเทศด้วย” แถลงการณ์ ระบุ

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาและพระอัยกาลงนามแถลงการณ์ร่วม

Read More: Vatican Radio

Comments