โป๊ปฟรังซิส: "จิตไม่รู้สึกรู้สากำลังครอบงำเราว่าไม่ต้องสนใจคริสตชนในตะวันออกกลาง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ จิตใจที่ไม่รู้สึกรู้สา ไม่รู้สึกเดือดร้อน กำลังครอบงำคริสตชนหลายคน จนทำให้ไม่ห่วงใยคริสตชนในตะวันออกกลางที่กำลังถูกเบียดเบียนข่มเหงเอาชีวิตอย่างรุนแรง ทรงย้ำ มันเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่า ไม่มีคริสตชนหลงเหลือในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นดินแดนที่พระเยซูบังเกิดและเป็นดินแดนต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์

ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการประชุมคณะพระคาร์ดินัลที่อยู่ที่กรุงโรม เพื่อหารือเร่งด่วนเกี่ยวกับการเบียดเบียนคริสตชนในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ แรกเริ่มจัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุญราศี แต่พระสันตะปาปาทรงเพิ่มเรื่องนี้เข้ามาเป็นการด่วน เพราะสถานการณ์การเบียดเบียนรุนแรงมากขึ้นอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับคณะพระคาร์ดินัลที่ร่วมประชุมว่า "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง เฉพาะอย่างยิ่ง อิรักกับซีเรีย ทำให้พ่ออดคิดไม่ได้จริงๆ คริสตชนที่นั่นต้องละทิ้งบ้านเกิดของตน บ้านที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยอัครสาวก พวกเขาต้องหนีเพราะเจอการเบียดเบียนแบบรุนแรงเกินจะจินตนาการ พวกเราไม่สามารถถอนตัวจากการคิดเกี่ยวกับตะวันออกกลางที่ไม่มีคริสตชนอาศัยอยู่ พวกเขาอาศัยอยู่ที่นั่นมานานกว่า 2,000 ปีและได้ประกาศความเชื่อในพระเยซูด้วย

"พวกเรากำลังเป็นประจักษ์พยานถึงปรากฏการณ์การก่อการร้ายที่มิติหลายรูปแบบจนไม่สามารถจินตนาการได้ พี่น้องของพวกเราหลายคนกำลังถูกเบียดเบียนข่มเหงและต้องละทิ้งบ้านเกิดในวิถีทางที่โหดร้าย ตอนนี้ ดูเหมือนว่า จิตใจที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยจะครอบงำพวกเรา นี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่แฟร์เลย สิ่งนี้เรียกร้องการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผลจากนานาชาติ เช่นเดียวกัน จากคำภาวนาของเรา

"พ่อมั่นใจว่า อาศัยความช่วยเหลือจากพระเจ้า การไตร่ตรองและคำแนะนำจะค่อยๆ ปรากฏออกมา เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องของเราที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก และต้องเผชิญกับเหตุการณ์การลดลงอย่างน่าตกใจของคริสตชนในตะวันออกกลาง ดินแดนที่พระเจ้าทรงบังเกิดและเป็นดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดของศาสนาคริสต์" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย


Comments