โป๊ปฟรังซิส: “ชีวิตคริสตชนคือการต่อสู้กับปีศาจ ผู้เป็นบิดาของการโกหก”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน ชีวิตคริสตชนคือการต่อสู้กับปีศาจซึ่งเป็นบิดาของการโกหก ทรงย้ำอีกครั้ง ปีศาจมีอยู่จริงๆ ดังนั้น อย่าขี้เกียจในการสู้กับปีศาจ อย่ายอมแพ้ในการต่อสู้นี้ เพียงเพราะถูกล่อลวงด้วยความต้องการส่วนตัวของเรา ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านสอนคริสตชนที่นั่นว่า จงยึดมั่นความเชื่อในพระเจ้า เพื่อจะได้ยืนหยัดต่อสู้กับปีศาจ จงใช้ความรอดเป็นเกราะป้องกัน และจงใช้ดาบของพระจิตซึ่งก็คือพระวาจาของพระเจ้าไว้ตลอดเวลา

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “ชีวิตคริสตชนต้องได้รับการปกป้องและมันเรียกร้องทั้งพละกำลังและความกล้าหาญ ชีวิตคริสตชนคือการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับศัตรู 3 อย่างของชีวิตคริสตชน ซึ่งก็คือ ปีศาจ, โลก และความต้องการฝ่ายเนื้อหนัง

“นักบุญเปาโลบอกเราว่า จงใช้ชุดเกราะของพระเจ้าป้องกันตัว สิ่งนี้หมายความว่า พระเจ้าทรงปฏิบัติพระองค์เป็นเครื่องป้องกัน ทรงช่วยเราในการยืนหยัดต่อสู้กับการประจญล่อลวงของซาตาน ชัดเจนไหมที่อธิบายแบบนี้? มันไม่มีชีวิตจิตหรือชีวิตคริสตชนที่จะอยู่ได้ โดยปราศจากการยืนหยัดต่อการประจญล่อลวง โดยปราศจากการสวมใส่ชุดเกราะของพระเจ้าที่ให้พละกำลังและป้องกันเรา

“นักบุญเปาโลเน้นย้ำว่า การต่อสู้ของเราไม่ได้ต่อสู้กับสิ่งเล็กๆ แต่เราต่อสู้กับเจ้าแห่งความมืด หรือในอีกความหมายคือ เราต้องต่อสู้กับปีศาจและผู้ติดตามมัน

“ในยุคนี้ ก็เหมือนกับยุคก่อนๆนั่นแหละ ผู้คนถูกนำพาให้เชื่อว่าปีศาจคือเรื่องลึกลับ เป็นแค่มโนคติ เป็นแค่ความคิดของความชั่ว แต่ปีศาจมีอยู่จริงๆ และเราต้องต่อสู้กับมัน นักบุญเปาโลบอกเราแบบนี้ นี่ไม่ใช่พ่อพูดเองนะ! พระวาจาของพระเจ้ากำลังบอกเราถึงเรื่องเหล่านี้ แต่เราทุกคนไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ นักบุญเปาโลจึงได้อธิบายชุดเกราะของพระเจ้าซึ่งมีประเภทต่างๆ (ความจริงคือเกราะป้องกันของพระเจ้า และดาบของพระจิตซึ่งก็คือพระวาจาของพระเจ้า) ที่จะช่วยแต่งตัวเราให้สวมชุดเกราะที่ยอดเยี่ยมนี้

“แต่ในทางกลับกัน ปีศาจคือคนโกหก มันคือบิดาแห่งการโกหก เพื่อจะสู้กับมัน เราต้องมีความจริงยืนหยัดอยู่ข้างเรา จงมีความเชื่อในพระเจ้าเป็นโล่ป้องกันเสมอ เวลาสู้กับปีศาจ มันไม่ได้ขว้างดอกไม้ใส่เรา แต่มันระดมยิงเราด้วยธนูไฟ! ชีวิตคริสตชนคือการต่อสู้ มันเป็นการต่อสู้ที่งดงาม เพราะเมื่อพระเจ้าจะปรากฏออกมาอย่างผู้ชนะในทุกย่างก้าวของชีวิตเรา สิ่งนี้ให้ความชื่นชมยินดีกับเรา ให้ความสุขอันยิ่งใหญ่กับเรา แต่บ่อยครั้ง พวกเราขี้เกียจในการต่อสู้นี้ เรายอมให้ตัวเองถูกลากออกไปด้วยความต้องการส่วนตัวของเรา และด้วยการประจญล่อลวงต่างๆ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า เราเป็นคนบาป แต่อย่าได้กลัว! จงมีความกล้าและความเข้มแข็ง เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเรา” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments