โป๊ปฟรังซิส: “อย่าเป็นคริสตชนพูดหยาบคาย และอย่าเป็นคริสตชนสีเทา”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ อย่าเป็นคริสตชนพูดจาหยาบคาย พูดลามกอนาจาร พูดหลอกลวง และพูดไร้สาระ เพราะคำพูดเหล่านี้คือนิสัยของบุตรแห่งความมืด ส่วนบุตรแห่งความสว่างจะเลียนแบบพระเจ้าและเดินอยู่ในความรักและการให้อภัย ทรงย้ำ อย่าเป็น “คริสตชนสีเทา พวกครึ่งๆ กลางๆ” เพราะพวกนี้คือคริสตชนเฉื่อยชา เป็นคริสตชนแค่ชื่อ แต่ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นคริสตชน


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 27ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส ท่านสอนชาวเมืองเอเฟซัสว่า อย่าพูดหยาบคาย อย่าพูดตลกลามก เพราะมนุษย์จะถูกจำแนกจากคำพูดของตน แต่จงขอบพระคุณพระเจ้า จงเป็นบุตรแห่งความสว่าง อย่าเป็นบุตรแห่งความมืด

พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนว่า “ถ้าเราเป็นบุตรแห่งความมืด มันมีประเภทของคำพูดอยู่
4 แบบที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งนี้ นั่นคือ คำพูดของเราหลอกลวงหรือเปล่า จับโน่นผสมนี่เพื่อสร้างเรื่องให้เข้ากับคนอื่น (ถ้าเป็นเช่นนั้น) คำพูดเหล่านี้ก็ไร้สาระ ไร้แก่นสาร และไม่มีตัวตน นอกจากนี้ มันเป็นคำพูดหยาบคาย, พูดซ้ำพูดซาก หรือเป็นคำพูดฝักใฝ่โลกีย์หรือเปล่า เป็นพวกวาจาลามกอนาจารหรือเปล่า?คำทั้ง 4 ประเภทนี้ไม่ใช่คำพูดของบุตรแห่งความสว่าง มันไม่ใช่คำพูดของพระจิต มันไม่ใช่คำพูดของพระเยซู นี่ไม่ใช่คำพูดของพระวรสาร แนวทางการพูดของบุตรแห่งความมืด จะพูดแต่เรื่องสกปรก, โลกียวาจา, คำพูดป้ายสี และเรื่องหลอกลวง

“แล้ววาจาแบบไหนที่เป็นของบรรดานักบุญ เป็นของบุตรแห่งความสว่างกันล่ะ
? เรื่องนี้ นักบุญเปาโลกล่าวว่า จงเลียนแบบอย่างพระเจ้า จงเดินอยู่ในความรัก จงเดินอยู่ในความดี จงเดินอยู่ในความสุภาพถ่อมตนคนที่เดินอยู่ในหนทางนี้ จะเป็นคนมีเมตตา ให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าให้อภัยเราในพระคริสตเจ้า จงเลียนแบบอย่างพระเจ้าและเดินอยู่ในความรัก! และนี่คือวาจาของบุตรแห่งความสว่าง

“นี่คือคริสตชนที่เจิดจรัส ผู้เต็มไปด้วยความสว่าง ผู้ที่แสวงหาการรับใช้พระเจ้าในความสว่าง และมันก็มีคริสตชนแห่งความมืดซึ่งนำไปสู่ชีวิตของบาป ชีวิตที่ถอยห่างจากพระเจ้า และเป็นผู้ที่ใช้วาจา
4 ประเภทที่กล่าวไปซึ่งเป็นของปีศาจนั่นเอง

“แต่มันก็ยังมีคริสตชนประเภทที่สาม ได้แก่ พวกที่ไม่ใช่บุตรแห่งความสว่างและบุตรแห่งความมืด พวกนี้เป็นคริสตชนสีเทา พวกครึ่งๆ กลางๆ คริสตชนสีเทาคือพวกที่ตอนแรกอยู่ข้างหนึ่ง จากนั้นก็เปลี่ยนไปอยู่อีกข้างหนึ่ง คนทั่วไปจะพูดกันว่า
เขาคนนี้อยู่กับพระเจ้าหรือปีศาจกันนะคนพวกนี้อยู่ในพื้นที่สีเทา พวกเขาเป็นคริสตชนเฉื่อยชา! และมักจะอยู่ในพื้นที่ครึ่งๆ กลางๆ เสมอ

“พระเจ้าทรงใช้คำพูดแรงๆ กับพวกคริสตชนครึ่งๆ กลางๆ พวกที่ชอบพูดว่า
ฉันเป็นคริสตชน แต่ฉันไม่ปฏิบัติตนแบบคริสตชน!’ การทำแบบนี้ถือเป็นการก่อให้เกิดบาดแผลอย่างร้ายแรง เพราะการเป็นประจักษ์พยานแบบคริสตชนของพวกเขา คือการเป็นประจักษ์พยานที่ตอนจบแล้ว มีเพียงเมล็ดพันธุ์แห่งความสับสน นิสัยแบบนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ของการเป็นประจักษ์พยานแง่ลบนั่นเอง

“ดังนั้น ขอให้เราอย่าถูกหลอกจากคำพูดไร้สาระแบบนี้ พวกเราได้ยินกันเยอะ ได้ยินคำพูดสวยๆ แต่ข้างในไม่มีอะไรเลย ไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้น แต่จงเป็นบุตรแห่งความสว่าง มันเป็นการดีที่เราจะไตร่ตรองคำพูดของเราและถามตัวเองว่า
เราเป็นคริสตชนแห่งความสว่างหรือเปล่าหรืเราเป็นคริสตชนแห่งความมืดหรือ เราเป็นคริสตชนสีเทา (ครึ่งๆ กลางๆ)เพื่อที่ว่า เราจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อพบกับพระเจ้าพระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments