โป๊ปฟรังซิส: "จงสวดขอพระเจ้าโปรดประทานพระจิตให้กับเรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เวลาเราสวดขอพระเจ้า เรามักขอสิ่งต่างๆมากมาย แต่ของดีที่สุดที่พระเจ้าจะมอบให้เราก็คือพระจิต ดังที่พระเยซูทรงสอนว่า จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงเคาะเพื่อวอนขอที่จิตใจของพระเจ้า จากนั้น พระบิดาจะประทานพระจิตมาให้กับผู้ที่วอนขอช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ว่า "จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดรับท่าน" (ลูกา 11:5-13)

พระสันตะปาปาทรงเทศน์แบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "พระเจ้าทรงมีพระเมตตามากๆ ลองดูซิในบทภาวนาภาคแรกของประธาน (Collecta) พวกเราเริ่มด้วยการวอนขอพระเจ้าเพื่อการอภัยและโปรดรับคำภาวนาที่ไม่กล้าที่จะคาดหวังต่อสิ่งใด สิ่งนี้ทำให้พ่อฉุกคิด กล่าวคือ มันเห็นได้ชัดว่า พระเมตตาของพระเจ้าไม่ได้มีเพื่อให้อภัยเท่านั้น พวกเราทุกคนต่างทราบดีว่า พระเมตตาของพระเจ้ายังมีเมตตาและมีแต่ให้และให้มากขึ้นเรื่อยๆ

"พระวรสารวันนี้ มีคำหลักๆ อยู่ 3 คำ คือ 'เพื่อน พระบิดา และของดีๆ' พระเยซูทรงทำให้บรรดาศิษย์ได้เห็นว่าคำภาวนาคืออะไร มันก็เหมือนกับชายที่เดินไปหาเพื่อนตอนเที่ยงคืนเพื่อขอบางสิ่ง ในชีวิตจริง มันมีเพื่อนแท้ที่ให้ทุกสิ่งแก่เราได้ มันยังมีคนที่เป็นเพื่อนที่ดีไม่มากก็น้อย แต่ในพระคัมภีร์บอกเราว่า อาจมีหนึ่งคน สองคน หรือไม่มีเลย! ดังนั้น สายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพหมายถึงการที่เราจะได้รับสิ่งใดหรือไม่ตอนที่เราร้องขอ

"พระเยซูทรงก้าวไปอีกขั้นและตรัสสอนเกี่ยวกับพระบิดาว่า 'ถ้าท่านเป็นพ่อ เมื่อลูกขอปลา ท่านจะให้งูแก่ลูกหรือ หรือถ้าลูกขอไข่ไก่ ท่านจะให้แมงป่องเหรอ แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็นคนชั่ว ยังรู้จักให้ของดีๆแก่ลูกเลย แล้วพระบิดาที่อยู่บนสวรรค์ จะไม่ประทานพระจิตให้กับผู้ที่วอนขอมากกว่านั้นหรือ'

"ดังนั้น ไม่ใช่แค่เพื่อนที่เดินร่วมทางบนหนทางชีวิตกับเราและให้สิ่งต่างๆตามที่เราขอ แต่พระบิดาผู้อยู่ในสวรรค์ก็รักเรามากเช่นกัน  พระเยซูต้องการกระตุ้นความเชื่อในการสวดภาวนา พระองค์จึงสอนว่า 'จงขอเถิดแล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิดแล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิดแล้วเขาจะเปิดรับท่าน' นี่คือการสวดภาวนา จงขอ จงแสวงหา จงเคาะเพื่อวอนขอที่จิตใจของพระเจ้า จากนั้น พระบิดาจะประทานพระจิตมาให้กับผู้ที่วอนขอ

"นี่คือของดี นี่คือของพิเศษจากพระเจ้า ของดีที่แท้จริงที่พระบิดาจะมอบให้กับคำภาวนาที่ไม่กล้าที่จะคาดหวังต่อสิ่งใด เราต้องวอนขอว่า 'ลูกขอพระหรรษทาน ลูกขอเพื่อการนี้ ลูกวอนขอและภาวนาอย่างหนัก ลูกเพียงแค่หวังว่าพระองค์จะประทานให้' สิ่งที่พระบิดาจะประทานให้เราก็คือพระพรของพระจิตนั่นเอง

"พวกท่านสวดภาวนากับเพื่อนที่เป็นเพื่อร่วมทางบนทางเดินของชีวิต ท่านก็ได้ภาวนากับพระบิดาและภาวนาในพระจิต เพื่อนของท่านก็คือพระเยซู พระองค์ทรงเดินร่วมทางไปกับเราและสอนเราเสมอ" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments