โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนทุกนิกายควรทำงานร่วมกันเลย ไม่ต้องรอให้นักเทวศาสตร์บรรลุข้อตกลงหรอก"สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนทุกนิกายไม่ควรรอให้นักเทวศาสตร์บรรลุข้อตกลงการปรองดอง แต่เราควรจะทำงานร่วมกันตั้งแต่ตอนนี้เลย เพื่อจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่คริสตชนทุกนิกาย ทรงย้ำ คริสตชนตอนนี้กำลังทำบาปหนัก เพราะเราขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้าที่อยากให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่พวกเรายังคงแตกแยกกัน

ช่วงบ่ายวันอังคารที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับผู้นำกลุ่มอาร์ก (Ask Community) ซึ่งเป็นกลุ่มคริสตชนนิกายต่างๆ ที่มาเข้าเฝ้าในหอพักซางตา มาร์ธา

โอกาสนี้ พระสันตะปาปา ตรัสกับพวกเขาว่า "พวกเรากำลังทำบาปด้วยการขัดขวางพระประสงค์ของพระคริสตเจ้า เพราะเรายังคงเน้นแต่เรื่องความแตกต่าง แต่สิ่งสำคัญกว่าความแตกต่างคือศีลล้างบาปต่างหากล่ะ

"แม้ปีศาจ ผู้เป็นบิดาของการโกหก ยังคงทำให้เราแตกแยกกัน พวกเราได้ถูกเรียกมาเพื่อประกาศพระวรสารในทุกภาคส่วนของโลก ประกาศด้วยความมั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา พระศาสนจักรของเราแต่ละคนมีนักเทวศาสตร์ที่เก่งๆอยู่แล้ว แต่เราไม่ควรรอให้พวกเขาบรรลุข้อตกลงกันนะ เราควรเดินไปด้วยกัน ภาวนาร่วมกัน และทำงานร่วมกันตั้งแต่ตอนนี้เลย" พระสันตะปาปา ตรัสย้ำ

ทั้งนี้ การเข้าเฝ้าดังกล่าว มีการบันทึกคลิปด้วยสมาร์ทโฟน และถูกนำมาเผยแพร่บนยูทูบด้วย

Read More: Vatican Radio


Comments