โป๊ปฟรังซิส: “คริสตชนเสแสร้งจัดเป็นเรื่องเลวร้ายมากๆ”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คริสตชนเสแสร้งจัดเป็นสิ่งเลวร้ายมากๆ ทรงสอน อย่ายึดติดกับตัวธรรมบัญญัติมากไปเหมือนพวกฟาริสี จนหลงลืมความรักและความยุติธรรม


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูเสด็จไปเสวยอาหารที่บ้านฟาริสีในวันสับบาโต พร้อมรักษาคนป่วย ซึ่งการรักษาคนป่วยเป็นหนึ่งในสิ่งต้องห้ามในวันสับบาโต พร้อมกันนี้ พระเยซูทรงถามพวกฟาริสีว่า “ถ้าบุตรหรือโคของท่านตกลงไปในบ่อ ท่านจะไม่รีบช่วยขึ้นมาในวันสับบาโตหรือ”

พระสันตะปาปา ทรงกล่าวแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า “วิถีชีวิตแบบนี้ (แบบพวกฟาริสี) ที่ยึดติดกับกฎหมาย ทำให้พวกเขาถอยห่างจากความรักและความยุติธรรม พวกเขาเดินตามตัวบทกฎหมายและพวกเขาปฏิเสธความยุติธรรม พวกเขาเดินตามกฎหมายและพวกเขาปฏิเสธความรัก พวกเขาคือหุ่นจำลอง และสำหรับคนพวกนี้ พระเยซูทรงมีคำพูดเดียว(ที่จะอธิบายแก่พวกเขา) นั่นคือ พวกคนเสแสร้ง

“ในทางกลับกัน พวกท่านเดินทางไปทั่วโลก แสวงหาคนที่จะมาเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู พวกท่านแสวงหาพวกเขา และจากนั้นล่ะ ท่านปิดประตู คนที่ปิดความคิด คนที่ยึดติดกับบทบัญญัติและติดอยู่กับตัวอักษรของตัวบทกฎหมาย พวกเขาก็กำลังปิดทางเข้าที่นำไปสู่ความหวัง ความรัก และความรอด พวกเขาจะเป็นคนที่รู้แต่วิธีที่จะปิดประตูเหล่านี้

“นักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า หนทางที่จะนำไปสู่ความซื่อสัตย์ต่อธรรมบัญญัติโดยไม่เมินเฉยต่อความยุติธรรมและความรัก คือต้องทำตรงกันข้าม(กับสิ่งที่พวกฟาริสีทำ) นั่นคือ จากความรัก(ต่อธรรมบัญญัติ)นำไปสู่ความซื่อสัตย์, จากความรักนำไปสู่ความสามารถในการแยกแยะสิ่งดีสิ่งไม่ดี และจากความรักนำไปสู่ตัวบทบัญญัติ

“นี่คือหนทางที่พระเยซูทรงสอนเรา ทั้งหมดนี้ขัดกันอย่างสิ้นเชิงกับพวกธรรมาจารย์ นี่คือหนทางที่เริ่มจากความรักและความยุติธรรมซึ่งนำเราไปหาพระเจ้า ส่วนหนทางอื่นๆ การยึดติดกับตัวบทกฎหมายอย่างเดียว, การยึดติดกับตัวอักษรในบทบัญญัติ มันจะนำเราให้ปิดตัวและนำเราไปสู่การมีอีโก้จัด คิดว่าตัวเองเจ๋ง

“หนทางที่เริ่มต้นจากความรักไปยังความรู้และการแยกแยะดีชั่ว จะนำเราไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ความรอด และการได้พบกับพระเยซู ส่วนหนทางที่นำเราไปสู่การมีอีโก้จัดและความโอหังที่คิดว่าตัวเองถูกต้องที่สุด ของแบบนี้เราเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของรูปลักษณ์อย่างนั้นเหรอ? พระเยซูตรัสกับคนเหล่านี้ว่า ‘ท่านชอบให้คนมองว่าท่านเป็นบุรุษแห่งการภาวนาและอดอาหาร’ … ให้คนเห็นใช่ไหม? และมันก็เป็นเหตุผลที่พระเยซูบอกคนพวกนี้เช่นกันว่า ‘จงทำตามที่พวกเขาสอน แต่อย่าทำตามที่พวกปฏิบัติ’

“นี่คือสองหนทางที่แตกต่างและพระเยซูทรงแสดงให้เราเห็นถึงหนทางที่ถูกต้อง พระเยซูทรงใกล้ชิดกับเรา ความใกล้ชิดของพระองค์คือข้อพิสูจน์ที่แท้จริงว่า พวกเรากำลังดำเนินอยู่บนหนทางที่ถูกต้อง หนทางที่พระเจ้าทรงเลือกเพื่อช่วยเรา โดยผ่านทางความใกล้ชิดของพระองค์ พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรา พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ พระกายของพระเจ้าคือเครื่องหมายแห่งความยุติธรรมเที่ยงแท้ พระเจ้าทรงมารับสภาพมนุษย์เหมือนกับเรา และเราต้องทำให้ตนเองเป็นเหมือนคนอื่นด้วย ต้องทำตนให้เหมือนผู้ต้องการความช่วยเหลือ เหมือนกับผู้ที่รอความช่วยเหลือจากเรา

“พระกายของพระคริสตเจ้าคือสะพานที่นำเราให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าและไม่ยึดติดกับตัวบทบัญญัติ พ่อหวังว่า แบบอย่างความรักของพระเยซูและความใกล้ชิดของพระองค์ สามารถช่วยเราจากการถลำลงไปในการเป็นคนเสแสร้ง เพราะคริสตชนที่เสแสร้งจัดเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆ” พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments