โป๊ปฟรังซิส: “เราทุกคนถูกเรียกมาเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร”

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน เราทุกคนถูกเรียกมาเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร เราอาจมีที่มาแตกต่างหลากหลายกันไป แต่พระศาสนจักรคือความหลากหลายที่ผสานกันจนเป็นหนึ่งเดียวกัน ทรงถาม เวลาสร้างบ้าน เรายังให้สถาปนิกออกแบบบ้านให้สุดยอด แล้วแบบบ้านแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร เราออกแบบไว้หรือยังช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำพิธีนี้จากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส นักบุญเปาโลสอนว่า จงถ่อมตนอยู่เสมอ จงเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก มีพระเจ้าหนึ่งเดียว ความเชื่อหนึ่งเดียว และศีลล้างบาปหนึ่งเดียว และจงรักษาเอกภาพของพระจิตด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติ

พระสันตะปาปา ทรงแบ่งปันบทอ่านนี้ว่า เมื่อนักบุญเปโตรกล่าวถึงพระศาสนจักร ท่านพูดถึงพระวิหารที่สร้างจากศิลาทรงชีวิต ซึ่งก็คือเรานี่เอง พ่ออยากเตือนสติคนที่คิดจะสร้างพระวิหารด้วยความหยิ่งยะโส ซึ่งก็คือหอบาเบล พระวิหารแรก(สร้างจากศิลาทรงชีวิต) จะนำความเป็นหนึ่งกันมาให้เรา ส่วนพระวิหารที่สอง (สร้างจากความหยิ่งยะโส) คือเครื่องหมายแห่งความแตกแยก ขาดความเข้าใจกัน และมีความแตกต่างทางภาษาเยอะมาก

“การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร การสร้างพระศาสนจักร และการสร้างพระวิหาร สิ่งเหล่านี้คือหน้าที่ของคริสตชนทุกคน เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน เมื่อสร้างพระวิหารหรือสิ่งปลูกสร้าง สิ่งแรกที่เราทำคือการหาทำเลที่เหมาะสม จากนั้น เราถึงจะลงเสาหลัก ซึ่งเสาหลักพระศาสนจักรคือพระเยซู เสาหลักของเอกภาพในพระศาสนจักรคือคำภาวนาของพระเยซูในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ดังที่พระองค์ตรัสว่า พระบิดา (ขอให้)พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันและนี่คือพละกำลังของคำภาวนานี้

“พระเยซูคือศิลาที่เราใช้สร้างความเป็นหนึ่งเดียวในพระศาสนจักร หากปราศจากศิลานี้ ทุกสิ่งจะเป็นไปไม่ได้เลย  มันจะไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าปราศจากพระเยซู พระองค์คือความมั่นคงแน่นอนของพวกเรา พ่ออยากถามพวกท่านว่า ใครกันที่สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ใครกันที่สร้างเอกภาพขึ้นคำตอบคือพระจิต นี่เป็นงานของพระจิต พระจิตคือผู้เดียวที่มีความสามารถในการสร้างเอกภาพในพระศาสนจักร นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมพระเยซูจึงส่งพระจิตมาให้เรา เพื่อให้พระศาสนจักรเติบโต เข้มแข็ง และเป็นหนึ่งเดียวกัน พระจิตสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักร สร้างความเป็นหนึ่งในความหลากหลายของชนชาติ วัฒนธรรม และประชากรของพระเจ้า

“ว่าแต่ พระวิหารของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นได้อย่างไร หากพูดถึงเรื่องนี้ นักบุญเปโตรกล่าวว่า เราคือศิลาทรงชีวิตในการสร้างนี้ แต่ในทางกลับกัน นักบุญเปาโลแนะนำว่าเราอย่าเพิ่งเป็นศิลาเลย แต่จงเป็นก้อนหินที่แตกหักดีกว่า

“ความอ่อนน้อมถ่อมตน, ความสุภาพ และความใจกว้าง ทั้งหมดนี้คือความอ่อนแอ เพราะคนสุภาพถ่อมตนทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ความสุภาพและความอ่อนโยนดูเหมือนจะไร้ค่า ส่วนความใจกว้าง การเปิดตัวเองเข้าหาทุกคน การมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ หรืออาจจะพูดให้ใหญ่กว่านั้นคือนำความรักไปมอบให้คนอื่น ทั้งหมดทำไปเพื่ออะไร คำตอบคือ เพื่อรักษาเอกภาพในกลุ่มคริสตชนนั่นไง ยิ่งเราอ่อนแอไปกับคุณงามความดีของความอ่อนน้อม ความใจกว้าง ความสุภาพ และความนอบน้อมมากแค่ไหน เราก็ยิ่งแข็งแกร่งเป็นศิลาในพระวิหารมากเท่านั้น

“นี่คือหนทางเดียวกับพระเยซู ผู้ทรงกลายเป็นคนอ่อนแอไปจนถึงตอนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และจากนั้น พระองค์ได้กลายเป็นคนเข้มแข็ง พวกเราก็เช่นกัน ความหยิ่งผยองและการคิดว่าตัวเองแน่ จัดเป็นเรื่องไร้ค่ามากๆ เมื่อเราจะสร้างบ้าน สถาปนิกจะวาดแบบบ้านมาให้เรา ว่าแต่ แบบบ้านสำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกันในพระศาสนจักรเป็นอย่างไรกันล่ะ

“พวกเราถูกเรียกมาให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความหวัง ความหวังแห่งการเดินไปหาพระเจ้า ความหวังของการดำเนินชีวิตอยู่ในพระศาสนจักรทรงชีวิต ซึ่งสร้างมาจากศิลาทรงชีวิต สร้างด้วยพลังของพระจิต แบบบ้านแบบเดียวที่จะนำเราก้าวไปข้างหน้าได้ในความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระศาสนจักร ก็คือ ความหวัง พวกเราถูกเรียกมาด้วยความหวังอันยิ่งใหญ่ ขอให้เราก้าวไปตรงนั้น ด้วยพลังแห่งคำภาวนาของพระเยซู เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของเราทุกคน ก้าวไปข้างหน้าด้วยความนบนอบเชื่อฟังต่อพระจิต ผู้ทรงสร้างศิลาทรงชีวิตจากเศษก้อนอิฐที่แตกหัก” พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย
Comments