โป๊ปฟรังซิส: "เราเป็นคริสตชนที่พร้อมจะเฝ้ารอพระเยซูไหม"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม แม้เราจะไม่รู้ว่าพระเยซูจะเสด็จมาเมื่อไหร่ แต่เราเป็นคริสตชนที่พร้อมจะเฝ้ารอพระเยซูไหม หัวใจของเราได้ยินเสียงของพระองค์หรือเปล่า ทรงเตือน อย่าเป็นคริสตชนที่ใช้ชีวิตแบบไม่เชื่อพระเจ้า หลงลืมพระเยซู และคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเหนือทุกสิ่ง คนพวกนี้ ตอนจบชีวิตจะไม่ได้เป็นประชากรของพระเจ้าแน่นอน 
ช่วงเช้าวันอังคารที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายพิธีบูชาขอบพระคุณในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ พระเยซูทรงสอนบรรดาศิษย์ให้เตรียมพร้อมเสมอ เหมือนผู้รับใช้ที่จุดตะเกียงคอยนายกลับจากงานมงคลสมรส เพราะถ้านายกลับมา นายจะพาผู้รับใช้ไปนั่งโต๊ะและจะรับใช้พวกเขาด้วย

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "พระวรสารวันนี้สอนเราถึงการรับใช้ที่เจ้านาย(พระเยซู) มีต่อคริสตชนทุกคน การรับใช้นี้คือตราประทับของเรา ถ้าปราศจากพระคริสตเจ้า พวกเราก็จะไม่มีตราประทับอะไรเลย พระคริสตเจ้าเสด็จมาเพื่อมอบความเป็นประชากร(ของพระเจ้า)ให้กับเรา พระองค์มาเพื่อมอบชื่อและนามสกุลในอาณาจักรสวรรค์ให้เรา พระคริสต์นำสิ่งเหล่านี้มามอบให้เราด้วยพระโลหิตของพระองค์ ด้วยการทำลายกำแพงที่แบ่งแยกทุกสิ่งออกจากกัน

"พวกเราทุกคนรู้ว่า เมื่อเราไม่ได้อยู่ในสันติกับคนอื่น มันก็มีกำแพงกั้นขวางเกิดขึ้น นี่คือกำแพงที่แบ่งเราออกจากกัน แต่พระเยซูทรงมอบการรับใช้ของพระองค์ให้กับเรา เพื่อจะทำลายกำแพงนี้และให้เราได้พบปะกันอีกครั้ง ถ้าหากเราถูกแบ่งแยกออกจากกัน เราก็ไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไป พวกเราจะกลายเป็นศัตรูกัน เป็นพระเยซูที่ทรงทำให้เราคืนดีกันในพระเจ้า พระองค์ทำให้เพื่อน หรือศัตรู หรือคนแปลกหน้า รวมไปถึงลูกๆทุกคน ได้คืนดีกัน

"จากคนข้างถนน คนที่ไม่มีใครเชิญ แต่ได้กลายมาเป็นประชากรของพระเจ้าด้วยความศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวและเป็นสมาชิกในครอบครัวของพระเจ้า นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสรรค์ขึ้น แต่พระองค์มีเงื่อนไขอะไรกับเราล่ะ เราถึงจะได้รับสิ่งนี้ คำตอบคือ เราต้องรอพระองค์ เหมือนกับผู้รับใช้ที่รอคอยนายของตน

"เราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของเรา เพราะคริสตชนคือบุรุษหรือสตรีแห่งความหวัง เขาหรือเธอรู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมา จริงอยู่ที่ว่า เราไม่รู้เวลาไหน แต่เรารู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาและพระองค์ต้องไม่พบว่าเราแตกแยกกันเด็ดขาด พระองค์จะต้องพบเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

"ดังนั้น พ่อขอสรุปบทเทศน์ในวันนี้ว่า เราคริสตชนจะเฝ้ารอพระเยซูอย่างไร แต่ก่อนอื่นเลย ถามตัวเองก่อนว่า เราจะเฝ้ารอพระองค์หรือเปล่า เรามีความเชื่อในความหวังว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาหรือไม่ หัวใจของเราเปิดให้กับพระองค์ไหม เราได้ยินเสียงของพระองค์ตอนเคาะประตูหัวใจของเราไหม อย่าเป็นพวกคนไร้ความเชื่อ เพราะบ่อยครั้ง คริสตชนดำเนินชีวิตเหมือนคนไม่เชื่อพระเจ้า พวกเขาหลงลืมพระเยซู คิดถึงแต่ตัวเอง ไม่เฝ้ารอพระองค์ พวกคนไม่เชื่อพระเยซูและเห็นแก่ตัวแบบนี้ จะประพฤติตนเหมือนว่าตัวเองคือพระเจ้า เขาจะจบชีวิตแบบไม่สวยแน่ เขาจะจบชีวิตแบบไร้ชื่อ ไร้ความใกล้ชิด และไร้ซึ่งความเป็นประชากรของพระเจ้า" พระสันตะปาปา ตรัสตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments