โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนต้องอย่ายอมแพ้ต่อความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คริสตชนต้องอย่ายอมแพ้ต่อความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน แต่จงเอาชนะความแตกแยก รู้จักให้อภัย และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับคริสตชนนิกายอื่นๆ เพื่อจะได้เดินไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งเป็นความปรารถนาของพระคริสตเจ้าที่ต้องการให้ศิษย์ของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้ ทรงแบ่งปัน วันนี้เมื่อ 70 ปีที่แล้ว พระองค์ทรงได้รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรกด้วยช่วงสายวันพุธที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 60,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนเรื่องความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนระหว่างนิกายต่างๆ ว่าเป็นการทำร้ายพระศาสนจักรและพระคริสตเจ้า

พระสันตะปาปา ตรัสสอนว่า "พวกเราหลายคน แม้แต่คนที่อยู่ในพระศาสนจักรคาทอลิก เรายังยอมแพ้ให้กับความแตกแยกในกลุ่มคริสตชน ซึ่งบ่อยครั้งก่อให้เกิดความขัดแย้งและความทุกข์ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา

"พ่ออยากให้เราทบทวนตัวเองอีกครั้งว่า เรายอมแพ้ รวมทั้งไม่สนใจต่อความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนจริงๆใช่ไหม หรือว่า เราเชื่อว่า เราสามารถเดินไปพร้อมกับคริสตชนนิกายอื่นๆ เพื่อเดินไปให้ถึงการให้อภัย คืนดีกัน และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง

"ความแตกแยกในกลุ่มคริสตชนได้ทำร้ายพระศาสนจักร มันสร้างบาดแผลให้กับพระศาสนจักรและพระคริสตเจ้า พระศาสนจักรคือร่างกายซึ่งเรามีพระคริสตเจ้าเป็นศีรษะ

"เราทราบกันอยู่แล้วว่า พระคริสตเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ได้เป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของพระองค์ ดังนั้น เราต้องไม่ยอมแพ้ให้กับความแตกแยก แต่ขอให้เราร่วมยินดีในคำภาวนาที่พระเยซูทรงสวดให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน เปิดใจหากันเพื่อเสวนาและตระหนักถึงพระพรของคนอื่นๆที่เป็นศิษย์ติดตามพระเยซู

"ในความรักของพระเจ้า เราจะได้เห็นสิ่งดีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รวมเราให้เป็นหนึ่ง อาศัยความจริงและการให้อภัย เราจะได้รับการแปรเปลี่ยนภายในจิตใจ เราจะคืนดีกับคนอื่น และนำเราให้เป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น ขอให้เราช่วยกัน เดินไปด้วยกัน ภาวนาร่วมกัน และทำงานแห่งความรักความเมตตาด้วยกัน ทำให้เหมือนกับว่าเราจะได้รับความเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งบนหนทางนี้ สิ่งนี้เรียกว่า คริสตศาสนสัมพันธ์ฝ่ายจิต กล่าวคือ เดินไปร่วมกันบนหนทางแห่งชีวิตและความเชื่อในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวแบ่งปันกับทุกคนว่า วันนี้ เป็นวันครบรอบ 70 ปีที่พระองค์ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกด้วย

"วันนี้ เราพูดถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในกลุ่มคริสตชน พ่ออยากแบ่งปันว่า วันนี้ เมื่อ 70 ปีที่แล้ว พ่อได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก ว่าแต่พวกท่านล่ะ จำได้หรือเปล่าว่า ได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรกวันไหน การรับศีลมหาสนิทคือการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้อื่น เป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์" พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปัน ท่ามกลางเสียงปรบมือชอบใจจากสัตบุรุษ

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican Radio


Comments