โป๊ปฟรังซิสสถาปนา "บุญราศี เปาโล ที่ 6" พร้อมย้ำ พระเจ้าไม่เคยกลัวสิ่งใหม่ๆ

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสถาปนาบุญราศี เปาโล ที่ 6 อย่างเป็นทางการ พร้อมขอบคุณบุญราศีใหม่สำหรับความสุภาพถ่อมตน ความกล้าเปลี่ยนแปลง และปรีชาญาณที่มองการณ์ไกล ทรงย้ำ พระเจ้าไม่เคยกลัวสิ่งใหม่ๆ ดังนั้น ขอให้เราเปิดใจให้พระเจ้านำทางเราเสมอช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสปิดการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก ในเรื่องครอบครัว และยังเป็นมิสซาสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโล ที่ 6 เป็นบุญราศี พิธีนี้ จัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 90,000 คน นอกจากนี้ ความพิเศษของพิธีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ก็เสด็จมาร่วมด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำพิธี พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเทศน์สอนว่า "พระวรสารวันนี้ เราได้ยินกันแล้วว่า ฟาริสีจ้องจับผิดพระเยซู เมื่อฟาริสีต้องการจะจับผิดพระเยซู พระองค์ตรัสตอบกลับไปแบบแข็งกร้าวว่า 'ของของซีซ่าร์ จงคืนให้ซีซ่าร์ ส่วนของของพระเจ้า จงคืนให้พระเจ้า'

"จงคืนของให้พระเจ้า ถ้าสิ่งใดเป็นของพระองค์ มันหมายถึงการประกาศว่า พระเจ้าแต่ผู้เดียว พระองค์คือพระเจ้าของมนุษย์ทุกคน ของของพระเจ้า จงคืนให้พระเจ้า มันหมายความว่า เรายอมรับว่า พระเจ้าคือพระเจ้าของเรา พระองค์คือพระเจ้าของมนุษย์

"พระเจ้าไม่เคยกลัวสิ่งใหม่ๆ นี่จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมพระเจ้าจึงเดินหน้าสร้างความประหลาดใจให้เราเสมอ พระเจ้าทรงเปิดใจและนำทางเราด้วยหนทางที่คิดไม่ถึงเสมอ พระเจ้าทรงฟื้นฟูเราขึ้นใหม่ พระองค์ทรงทำให้เราเป็นคนใหม่ ดังนั้น คริสตชนที่ดำเนินชีวิตในพระวรสารคือสิ่งใหม่ๆ ของพระเจ้าในพระศาสนจักรและในโลก

"ในการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก พวกเรารู้สึกถึงพลังของพระจิตที่นำทางพระศาสนจักร เป็นการนำทางที่เรียกร้องเราให้รักษาบาดแผลของผู้คน พระจิตทรงมอบหมายงานให้เราด้วยเสรีภาพที่แท้จริงและความสร้างสรรค์อย่างสุภาพถ่อมตน และบัดนี้ พระจิตก็เดินร่วมทางไปกับเราสู่การประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิกครั้งต่อไป

"ในวันนี้ วันแห่งการสถาปนาบุญราศี เปาโล ที่ 6 พระพักตร์ของพระสันตะปาปาผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เปี่ยมด้วยความกล้าหาญและเป็นศิษย์ติตตามพระเยซูแบบไม่เหน็ดเหนื่อย พวกเราสามารถพูดได้คำเดียวว่า ขอบคุณ! ขอบคุณบุญราศี เปาโล ที่ 6 สำหรับการเป็นแบบอย่างให้พวกเรา

"ขอบคุณพระสันตะปาปาผู้เป็นที่รักและสุดที่รักของพวกเรา บุญราศี เปาโล ที่ 6 ขอบคุณสำหรับความสุภาพถ่อมตนและการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้า พ่ออยากย้ำว่า ความสุภาพและการเป็นประจักษ์พยานถึงความรักของพระคริสตเจ้า มีอยู่ในตัวของบุญราศีเปาโล ที่ 6 ท่านเป็นคนที่พวกเราต้องเอาแบบอย่างจริงๆ

"ความสุภาพได้ส่องแสงออกมาจากตัวของบุญราศีเปาโล ที่ 6 พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความสามารถอย่างแท้จริง ในการมอบสิ่งใดที่เป็นของพระเจ้า เพื่อคืนให้กับพระองค์

"บุญราศีเปาโล ที่ 6 มีความสามารถที่จะนำพาพระศาสนจักรให้เปี่ยมด้วยความเป็นแม่ และเป็นผู้ให้ความรอดกับทุกคน ในสังคมแห่งความเป็นศัตรูกันในทุกวันนี้ บุญราศีเปาโล ที่ 6 ทรงสามารถนำทางเราด้วยปรีชาญาณที่มองการณ์ไกล และด้วยความเด็ดเดี่ยวในการบังคับนาวาของนักบุญเปโตร" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังพิธีจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยวันนี้ พระองค์ทรงเน้นย้ำให้คริสตชนดูแบบอย่างความศรัทต่อแม่พระจากบุญราศีเปาโล ที่ 6 นอกจากนี้ พระศาสนจักรตระหนักถึงคุณค่าที่บุญราศีเปาโล ที่ 6 ประกาศให้แม่พระเป็น "มารดาของพระศาสนจักร" ด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาสถาปนาบุญราศีเปาโล ที่ 6

Read More: Vatican Radio

Comments