โป๊ปฟรังซิส: "อัตลักษณ์ของศาสนาในอัลเบเนียคือการร่วมมืออย่างสันติและเป็นพี่น้อง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชื่นชมความร่วมมืออย่างสันติและเป็นพี่น้องกันของศาสนิกชนต่างๆในอัลเบเนีย ที่ร่วมกันยืนหยัดถึงความเชื่อที่มีในยุคคอมมิวนิสต์ปกครองประเทศ ทรงย้ำ เลือดของมรณสักขีจะไม่ไร้ค่า แต่จะเป็นเมล็ดพันธุ์ยืนยันถึงผลงานของความร่วมมือกันของพี่น้องทุกศาสนาในอัลเบเนีย ช่วงสายวันพุธที่ 24 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาทรงเลือกแบ่งปันความประทับใจจากการเสด็จเยือนอัลเบเนีย ซึ่งเพิ่งจบลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

พระสันตะปาปาตรัสว่า "สาเหตุที่พ่อไปเยือนอัลเบเนีย เพราะพ่อต้องการแสดงออกถึงความใกล้ชิดกับพระศาสนจักรในอัลเบเนียและชาวอัลเบเนียนทุกคน สิ่งที่พ่อได้เห็นกับตาคือความร่วมมือของศาสนาต่างๆ เป็นการร่วมมืออย่างสามัคคี และมันเป็นความร่วมมือจากใจที่จับต้องได้ด้วย นี่คืออัตลักษณ์ของศาสนาต่างๆ อันเป็นผลจากการหันหน้ามาพูดจากันแบบพี่น้อง

"พ่อยังอยากแบ่งปันถึงการเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อในพระเจ้าของบรรดามรณสักขีชาวอัลเบเนียน พวกเขาได้รับพละกำลังความเข้มแข็งที่จะยืนหยัดจากการถูกเบียดเบียนข่มเหงอย่างบ้าคลั่ง พวกเขาดำเนินชีวิตตามแบบพระเยซู ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และรักษาความสัมพันธ์ในความรักไว้กับพระองค์ พระศาสนจักรสากลก็เช่นกัน เราไม่สามารถพบพละกำลังจากการบริหารจัดการองค์กรได้ ถ้าพละกำลังนั้นไม่ได้มาจากความรักของพระคริสตเจ้า

"ความทรงจำของบรรดามรณสักขีถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของชาวอัลเบเนียนทุกคน เลือดของมรณสักขีไม่ได้หลั่งแบบไร้ค่า แต่นี่คือเมล็ดพันธุ์ที่จะเป็นประจักษ์พยานถึงผลงานของความร่วมมือกันอย่างสันติและเป็นพี่น้องกัน" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังการเทศน์สอนจบลง พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายในประเด็นต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ พระองค์ทรงเชิญชวนภาวนาขอพระเจ้า โปรดให้โรคอีโบล่ายุติลงโดยเร็วด้วย
Comments