โป๊ปฟรังซิส: อย่าพูดแค่ "ฉันจะไปสวรรค์" แต่จงพูดอีกว่า "ฉันจะกลับคืนชีพเหมือนพระคริสต์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงถาม ทำไมเราพูดกันแค่ "ฉันจะไปสวรรค์ ฉันไม่ต้องการตกนรก" ทำไมไม่มีใครสักคนที่พูดต่อไปอีกว่า "ฉันจะกลับคืนชีพเหมือนพระคริสตเจ้า" ทรงสอน แก่นแท้แห่งอัตลักษณ์คริสตชนคือการอยู่กับพระเจ้า อยู่กับพระองค์ทั้งกายและวิญญาณช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา บทอ่านประจำมิสซานี้ มาจากจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ ท่านกล่าวว่า "ถ้าพระคริสตเจ้าไม่ได้กลับคืนชีพ การเทศน์สอนของเราก็ไร้ประโยชน์ และความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์เช่นเดียวกัน ยิ่งกว่านั้น เราจะกลายเป็นพยานเท็จ เพราะเรายืนยันว่า พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพจากความตาย"

พระสันตะปาปาทรงแบ่งปันบทอ่านนี้ว่า "คริสตชนชาวโครินธ์ในตอนนั้น มีความเชื่อว่าพระเยซูผู้ทรงกลับคืนชีพจะช่วยพวกเขาจากสวรรค์ แต่พวกเขาไม่เข้าใจเท่าไหร่เกี่ยวกับการกลับคืนชีพ พวกเขามีความคิดว่า ใช่! คนตายต้องถูกพิพากษา แต่พวกเขาไม่ได้ตกนรก คนดีก็เช่นกัน (ไม่ได้ไปสวรรค์) เพราะพวกเขาจะล่องลอยในจักรวาล อยู่ในอากาศ เป็นเพียงแค่วิญญาณต่อหน้าพระเจ้า ดังนั้น นักบุญเปาโลจึงเสนอสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองที่ต่างออกไปให้พวกเขา นั่นคือ การกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า ไม่เฉพาะคริสตชนโครินธ์เท่านั้นที่มีความยากลำบากในการเข้าใจคำสอนนี้ พวกคริสตชนชาวกรีกที่เอเธนส์ ซึ่งเป็นนักปรัชญาผู้ฉลาดหลักแหลม ก็ยังกลัวและไม่เข้าเรื่องนี้เช่นกัน

"พวกคริสตชนชาวกรีกที่เอเธนส์ มองว่า คำสอนคริสตชนเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกายเป็นเรื่องน่าอาย พวกเขาไม่เข้าใจ! นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมนักบุญเปาโลจึงเสนอคำตอบที่เป็นเหตุผลและชัดเจนให้พวกเขา นั่นคือ 'ถ้าพระคริสตเจ้ากลับคืนชีพ เหตุใดพวกท่านจึงพูดว่าบรรดาผู้ตายจะไม่กลับคืนชีพ? ถ้าพระคริสตเจ้ากลับคืนชีพ บรรดาผู้ตายก็ต้องกลับคืนชีพด้วย' นี่คือพลังของการแปรเปลี่ยน พลังแห่งงานของพระจิตที่เราได้รับตอนรับศีลล้างบาป ซึ่งแปรเปลี่ยนพวกเราให้กลับคืนชีพ

"เมื่อเราพูดถึงสิ่งนี้ เราจะพูดเป็นภาษาของเราว่า 'ฉันจะไปสวรรค์ ฉันไม่ต้องการตกนรก' เราพูดแค่นี้และเราก็หยุดตรงนี้เลย ไม่มีใครสักคนที่พูดต่อไปว่า 'ฉันจะกลับคืนชีพเหมือนพระคริสตเจ้า' ไม่มีเลย! แม้แต่พวกเราเองก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจเรื่องนี้อยู่นะ

"แก่นแท้แห่งอัตลักษณ์คริสตชนคือการอยู่กับพระเจ้า อยู่กับพระองค์ทั้งกายและวิญญาณ นี่แหละ อัตลักษณ์คริสตชนเราจึงจะสมบูรณ์แบบ" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments