โป๊ปฟรังซิส: "เวลาทำสิ่งใด อย่าให้เงินเป็นตัวตั้ง แต่จงให้ความดีเป็นเครื่องนำทาง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ เวลาทำสิ่งใด อย่าให้เงินเป็นตัวตั้งและเป็นเครื่องตัดสินสิ่งต่างๆ ตรงกันข้าม จงให้ความดีเป็นเครื่องนำทาง ทรงชี้ ความเชื่อในศาสนาสามารถทำให้เราแต่ละคน ขจัดความแตกต่างและความเฉยชาออกจากสังคมได้อย่างแน่นอนช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปยังบ้านเบธานี ซึ่งเป็นบ้านที่ดูแลเด็กกำพร้าและผู้พิการในกรุงติราน่า โดยการเยือนบ้านเบธานี เป็นพันธกิจสุดท้ายของพระสันตะปาปาในการเยือนอัลเบเนีย ในส่วนของพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคน พระองค์ทรงย้ำว่า ความเชื่อในพระเจ้าและการทำงานต่างๆด้วยความรักความเมตตา สามารถขจัดความแตกต่างและความเฉยชาออกจากสังคม พร้อมกันนี้ ทรงเตือนสติ อย่าตัดสินสิ่งใดๆโดยใช้เงินและอำนาจเป็นตัวตั้งเด็ดขาด

พระสันตะปาปา ตรัสกับทุกคนว่า "ในสถานที่แห่งนี้ เราได้เห็นและได้รับการยืนยันแล้วว่า เราแต่ละคนได้รับความช่วยเหลือด้วยความเชื่อในศาสนา เพราะเราได้เห็นอย่างชัดแจ้งว่า ความเชื่อในพระเจ้าได้รับการนำไปปฏิบัติด้วยความรักความเมตตา เราได้เห็นกันแล้วว่า ความเชื่อได้นำความสว่างและความหวังมามอบให้เราได้อย่างไร ท่ามกลางสถานการณ์แห่งความทุกข์ระทมแบบสุดๆ

"สถานที่แห่งนี้ยังแสดงให้เราเห็นว่า มันเป็นไปได้เสมอที่คนที่มีเชื้อชาติต่างกันและต่างความเชื่อทางศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ความแตกต่างไม่สามารถหยุดยั้งความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความชื่นชมยินดี และสันติได้เลย ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นโอกาสให้เราได้เข้าใจกันยิ่งขึ้นด้วย

"คนที่มีความดีอยู่ในจิตใจ เขาจะให้ความดีนั้นนำทางให้ตัวเองทำแต่สิ่งดีๆ ทำด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี แม้จะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากและเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจกัน ความดีไม่เคยอ่อนแอ ตรงกันข้าม ความดีจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นและกระตุ้นเราให้ปฏิเสธการแก้แค้นทุกชนิด

"พี่น้องที่รัก พ่ออยากย้ำเตือนว่า ความดีให้อะไรเรามากกว่าเงิน ความดีจะทำให้เราได้รับความรักจากพระเจ้า และมอบความรักนี้ให้คนอื่น ดังนั้น เวลาลงมือทำอะไร อย่าให้เงินเป็นเครื่องชี้วัดทุกสิ่ง เช่นเดียวกัน อย่าให้อำนาจเป็นตัวตัดสินด้วย

"สุดท้ายนี้ พ่ออยากขอร้องทุกคน ช่วยภาวนาให้พ่อด้วย นี่คือคำขอจากใจของพ่อ และพ่อจะภาวนาเพื่อท่านเช่นกัน" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

หลังจากนี้ พระสันตะปาปาได้เสด็จไปยังสนามบินนานาชาติคุณแม่เทเรซา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับสู่อิตาลี เป็นอันสิ้นสุดการเยือนอัลเบเนียอย่างเป็นทางการ
             
Read More: Vatican Radio

Comments