โป๊ปฟรังซิส: "พวกเสแสร้งว่าไม่ใช่คนบาป จะเข้าสวรรค์ต่อจากคนเก็บภาษีและโสเภณี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ พวกเสแสร้งไม่ยอมรับว่าตนเป็นคนบาป จะเข้าสวรรค์หลังจากที่คนเก็บภาษีและโสเภณีได้เข้าไปแล้ว เพราะคนเก็บภาษีและโสเภณีสำนึกในความผิดของตน แต่คนเสแสร้งเป็นเหมือนพวกฟาริสีที่ไม่เข้าใจความเรียบง่ายแห่งการยอมรับความผิดของตนเอง ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเสด็จไปเสวยอาหารที่บ้านฟาริสี จากนั้น หญิงคนบาปมาล้างเท้าพระเยซูด้วยน้ำตาที่ไหลออกมาของตัวเอง จากนั้น ใช้เส้นผมตนเองเช็ด ก่อนจะใช้เครื่องหอมชโลมพระบาท

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันบทเทศน์นี้ว่า "พวกฟาริสีต้องการฟังพระเยซู พวกเขาต้องการคำสอนของพระองค์และหาข้อมาจับผิด ในความคิดของพวกเขา ได้ตัดสินพระเยซูและหญิงคนบาปไปแล้ว พระเยซูทรงรู้อยู่แล้วว่า สตรีที่มาสัมผัสพระองค์เป็นคนอย่างไร ฟาริสีไม่ใช่คนเลวหรอก เขาแค่ไม่เข้าใจการกระทำของหญิงคนนั้นเอง

"ฟาริสีไม่สามารถเข้าใจท่าทางที่เรียบง่าย กล่าวคือ ความสุภาพถ่อมตนของผู้คน บางที พวกคนเหล่านี้หลงลืมไปด้วยซ้ำว่า วิธีการดูแลเด็กทารกเป็นอย่างไร หรือ วิธีการปลอบโยนคุณย่าของตนทำอย่างไร ในทฤษฎีของพวกเขา คงหลงลืมอากัปกิริยาเรียบง่ายของชีวิต ความเรียบง่ายเป็นสิ่งแรกๆที่พวกเราทุกคนได้รับเมื่อตอนเกิดมา

"พระเยซูทรงตำหนิพวกฟาริสีด้วยความสุภาพและอ่อนโยน พระองค์เตือนด้วยความอดทนและความรัก ความต้องการที่จะช่วยเหลือทุกคนได้ทำให้พระเยซูอธิบายอากัปกิริยาของสตรีคนนั้นให้พวกฟาริสีได้รับรู้ ในเวลาเดียวกัน พวกฟาริสีและฝูงชนก็ช็อกมาก เมื่อพระเยซูตรัสกับหญิงคนนี้ว่า 'บาปของเจ้าได้รับการยกโทษแล้ว จงไปในสันติเถิด ความเชื่อได้ช่วยเจ้าแล้ว'

"พระเยซูพูดกับหญิงคนบาปคนนี้ว่า 'ความเชื่อได้ช่วยเจ้าแล้ว' พระเยซูพูดเพราะหญิงคนนี้สำนึกผิด ร้องไห้ และสารภาพบาปของตนเองว่า 'ดิฉันเป็นคนบาป' แต่พระเยซูไม่พูดแบบนี้กับฝูงชน พวกเขาไม่ใช่คนเลว แต่พวกเขาแค่ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นคนบาปก็เท่านั้น คนอื่นๆที่เป็นคนบาป อาทิ คนเก็บภาษีหรือโสเภณี พวกเขาเป็นคนบาป พระเยซูตรัสว่า 'พวกท่านได้รับความรอด' เพราะพวกเขายอมรับบาปของตน ความรอดจะเข้าสู่ในใจเราได้ ก็ต่อเมื่อเราเปิดใจให้กับความจริงแห่งบาปของเรา

"สำหรับพวกชอบเสแสร้ง อาแมน! พ่อบอกเลยว่า คนเก็บภาษีและโสเภณีกำลังจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ก่อนพวกท่านอีก เพราะพวกเขารู้ว่าตัวเองเป็นคนบาป พวกเขาเปิดใจยอมรับบาปของตน" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

Photo: Getty Images

Read More: Vatican Radio

Comments