โป๊ปฟรังซิส: "การแต่งงานคือการช่วยให้ชายหญิงเป็นคนสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ การแต่งงานคือการที่ชายและหญิงช่วยกันให้ต่างฝ่ายได้เป็นคนที่ครบครันมากยิ่งขึ้น การแต่งงานคือการพึ่งพาอาศัยกันบนความแตกต่าง ทรงเปรียบ สามีภรรยาในยุคนี้หมดความอดทนต่อกันง่ายมาก เหมือนกับประชากรที่โมเสสพาออกจากอียิปต์ที่หมดความอดทนกับพระเจ้า ตอนท้าย ทรงชวนภาวนาเพื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อในไม้กางเขน ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาฉลองเทิดทูนไม้กางเขนและยังเป็นมิสซาสมรสหมู่ให้กับ 20 คู่สมรสด้วย พิธีนี้ จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน จากนั้น พระองค์ยังทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารด้วย

สำหรับบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า "ในบทอ่านแรกบอกเราถึงการเดินทางของชาวอิสราเอลออกจากถิ่นทุรกันดาร พวกเราสามารถจินตนาการถึงการเดินทางครั้งนี้ที่นำทางโดยโมเสส ประชาชนเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ลูก ลูกชาย หรือลูกสาว รวมถึงผู้สูงอายุ ต่างดิ้นรนเพื่อจะหนีจากถิ่นทุรกันดาร ประชาชนเหล่านี้เตือนใจเราว่า พระศาสนจักรสามารถข้ามทะเลทรายของโลกอันร่วมสมัยนี้ได้ ประชากรของพระศาสนจักรมารวมตัวกันเป็นเหมือนประชากรในตอนนั้น พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่จะข้ามผ่านมันไป

"สิ่งนี้ทำให้พ่อคิดถึงครอบครัวของพวกเราที่กำลังเดินบนหนทางชีวิตไปแบบวันต่อวัน มันเป็นเรื่องยากที่จะระบุถึงความเข้มแข็งและความลึกซึ้งภายในครอบครัว อาทิ การช่วยเหลือกัน, การสนับสนุนเรื่องการศึกษา, การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวประหนึ่งครอบครัวได้เติบโตจนบรรลุนิติภาวะ รวมไปถึงการแบ่งปันความสุขและความทุกข์ร่วมกัน ครอบครัวคือสถานที่แรกซึ่งพวกเราถูกสร้างขึ้นมาในฐานะตัวบุคคล และในเวลาเดียวกัน เรายังถูกสร้างให้เป็นก้อนอิฐเพื่อสร้างสังคมด้วย

"กลับมาที่บทอ่านแรกอีกครั้ง เราได้ฟังว่า 'ประชาชนเริ่มหมดความอดทน' พวกเขาเหนื่อย และบ่นกับพระเจ้าว่าขาดน้ำ ส่วนอาหารก็จืดชืดมากๆ แม้พระเจ้าจะส่งความช่วยเหลือมาให้ พวกเขาก็ยังบ่น พวกเขาบ่น เริ่มงอแง และแย้งโมเสสว่า 'พาเราหนีออกจากอียิปต์ เพื่อมาตายในถิ่นทุรกันดารทำไม' พวกเขาเริ่มถูกประจญล่อลวงให้หันหลังกลับและล้มเลิกการเดินทางออกจากอียิปต์

"เรื่องราวในเหตุการณ์นี้ ทำให้เราคิดถึงครอบครัวคู่สมรสที่เริ่มจะหมดความอดทนบนหนทางชีวิตคู่และชีวิตครอบครัว ความทุกข์ยากของการเดินทางทำให้เกิดประสบการณ์เหน็ดเหนื่อยภายในจิตใจ กล่าวคือ พวกเขาสูญเสียรสชาติของการแต่งงาน พวกเขายุติการเข้าใกล้แหล่งน้ำซึ่งก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตประจำวันของเขากลายเป็นภาระ เป็นแม้กระทั่งเรื่องน่าขยะแขยงก็ว่าได้

"ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายเหล่านี้ พระคัมภีร์บอกว่า (พระเจ้าส่ง)งูพิษมากัดประชาชน และพวกเขาล้มตายจำนวนมาก การที่งูออกมากัดนี้ ทำให้ประชาชนสำนึกผิดและขอโทษโมเสส พวกเขาวอนขอโมเสสให้ทูลพระเจ้าเพื่อที่พระองค์จะขับไล่งูออกไป โมเสสภาวนาต่อพระเจ้า พระองค์ทรงเยียวยารักษาพวกเขาด้วยการสั่งให้สร้างงูโลหะไว้บนเสา คนที่มองงูนั้นจะรอดจากความตาย เครื่องหมายนี้หมายความว่าอย่างไร มันหมายความว่า พระเจ้าไม่ได้ทำลายงู แต่พระองค์ทรงเลือกที่จะมอบความช่วยเหลือให้มนุษย์ กล่าวคือ ด้วยวิธีการให้สร้างงูโลหะขึ้น พระเจ้าทรงมอบการรักษาของพระองค์ด้วยความเมตตา ซึ่งมันมีพลังมากกว่ายารักษาโรคร้ายทุกชนิด

"ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกัน (โมเสสยกงูโลหะขึ้นในถิ่นทุรกันดาร) สิ่งนี้หมายถึงความรักทั้งหมดที่พระบิดามอบให้พระบุตร เพื่อที่พระบุตรจะมอบต่อให้มนุษย์ทุกคนจะได้มีชีวิตนิรันดร ความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระบิดายังทำให้พระบุตรลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ มาเป็นผู้รับใช้และตายเพื่อเราบนไม้กางเขน ผู้ใดเชื่อในพระเยซูผู้ทรงตายบนไม้กางเขน ก็จะได้รับพระเมตตาของพระเจ้าและพบกับการเยียวยารักษาจากยาพิษที่จะถอนพิษบาปทั้งปวง

"การเยียวยารักษาที่พระเจ้ามอบให้กับคู่สมรส ซึ่งกลายเป็นคนหมดความอดทนกับชีวิตคู่และตกอยู่ในอันตรายจากการประจญล่อลวงให้ไม่กล้าเดินต่อ, ไม่ซื้อสัตย์ต่อคู่ครอง, อ่อนแอ และเมินเฉยต่อคู่ชีวิต ก็คือ พระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาให้พวกเขา ไม่ใช่เพื่อประณาม แต่เพื่อรักษา ถ้าพวกเขามอบความวางใจไว้กับพระเยซู พระเยซูจะรักษาพวกเขาด้วยความรักอย่างเมตตาซึ่งไหลรินมาจากไม้กางเขน และยังเปี่ยมด้วยความเข้มแข้งจากพระหรรษทานของพระเจ้า เพื่อจะฟื้นฟูและทำให้ครอบครัวสามารถลุกขึ้นเดินอีกครั้งบนหนทางที่ถูกต้อง

"ความรักของพระคริสตเจ้าจะอวยพรและทำให้การรวมกันเป็นหนึ่งของสามีภรรยาเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ความรักของพระองค์จะช่วยเราให้สามารถดำรงอยู่ในความรักและฟื้นฟูความสามารถในการพูดจากันดีและรักษาบาดแผลของเรา ความรักของพระคริสตเจ้าจะฟื้นฟูคู่สมรสให้มีความชื่นชมยินดีในชีวิตคู่อีกครั้ง

"นี่แหละคือการแต่งงาน มันคือการที่ผู้ชายและผู้หญิงเดินไปด้วยกัน มันคือการที่สามีช่วยภรรยาของตนให้กลายเป็นสตรีที่ครบครันมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกัน ภรรยายังช่วยสามีให้กลายเป็นบุรุษที่ครบครันยิ่งขึ้นด้วย การแต่งงานทำให้เราได้เห็นการพึ่งพาอาศัยกันบนความแตกต่าง หนทางนี้ไม่ได้ราบเรียบเสมอไป มันเป็นหนทางของความต้องการ มีช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก ทะเลาะเบาะแว้ง แต่นี่แหละชีวิต! การแต่งงานคือเครื่องหมายของชีวิต ชีวิตที่แท้จริง ไม่ใช่นิยาย! นี่คือศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งความรักของพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร ความรักที่ได้รับการการันตีและพิสูจน์บนไม้กางเขน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงออกมานำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคนถึงวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน พระองค์ย้ำว่า "ไม้กางเขนคือบ่อเกิดของความเมตตาของพระเจ้า และยังโอบกอดโลกทั้งใบด้วย นี่ไม่ใช้ไม้กางเขนธรรมดาทั่วไป แต่เป็นบ่อเกิดของความรอดพ้นทั้วปวง

"โอกาวันฉลองเทิดทูนไม้กางเขน ขอให้เราร่วมใจภาวนาให้กับคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนและถูกฆ่าตายจากความเชื่อในพระคริสตเจ้า เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดในสถานที่ซึ่งไม่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนา ดังนั้น ในวันนี้ พวกเราจะภาวนาเพื่อพวกเขาเป็นพิเศษด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: มิสซาฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

Read More: Vatican RadioComments