โป๊ปฟรังซิส: "คนที่เป็นคาทอลิกต้องประกาศพระวรสาร"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงสอน คนที่เป็นคาทอลิกต้องประกาศพระวรสาร เพราะธรรมชาติของพระศาสนจักรคือการประกาศพระวรสารให้กับทุกคน นี่คือสิ่งที่เราได้รับในวันที่พระจิตเสด็จลงมา พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ อย่าลืมหาพระวรสารเล่มเล็กๆ พกติดตัวตลอดเวลา เพื่อที่จะได้หยิบขึ้นมาอ่านและรำพึงได้ทุกเมื่อช่วงสายวันพุธที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 50,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาเทศน์สอนเกี่ยวกับ "ความเป็นสากล" ของพระศาสนจักรคาทอลิก

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "คำว่า คาทอลิก หมายถึงความเป็นสากล บางสิ่งที่พระศาสนจักรแสดงออกผ่านทางการพูดในทุกภาษา ล้วนเป็นผลจากวันที่พระจิตเสด็จลงมา พระจิตมอบพระพรแห่งการประกาศข่าวดีแห่งความรอดของพระเจ้าให้บรรดาอัครสาวกและพระศาสนจักรสากล เช่นเดียวกับมอบความรักไปจนสิ้นพิภพ

"ธรรมชาติของพระศาสนจักรคือการประกาศพระวรสาร พระศาสนจักรถูกเรียกมาเพื่อประกาศพระวรสารให้กับทุกคน และแสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนของพระเจ้าและฤทธานุภาพของพระองค์ นี่คือสิ่งที่เราได้รับในวันพระจิตเสด็จลงมา เป็นพระจิตที่ป้องกันเราจากการยึดติดกับตัวเอง พระจิตช่วยเราให้คิดถึงพระพรของพระเจ้าที่มีเพื่อพวกเราเท่านั้น

"ยิ่งไปกว่านั้น พระจิตกระตุ้นเราให้ออกไปพบกับเพื่อนพี่น้อง พบแม้แต่คนที่อยู่ห่างไกลจากเรามากๆ ทั้งนี้ เพื่อเราจะได้แบ่งปันความรัก สันติ และความชื่นชมยินดีในพระเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพให้กับพวกเขา ดังนั้น ขอให้เราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยชาติ อย่าปิดตัวเอง ขอให้เราออกไปพบทุกคน ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สานงานต่อจากอัครสาวก เพื่อร่วมกันประกาศพระคริสตเจ้าและความรักของพระองค์ ขอให้เราเป็นเครื่องหมายของพระศาสนจักร นั่นคือ ความศักดิ์สิทธิ์ ความเป็นสากล และการประกาศพระวรสาร" พระสันตะปาปา ตรัสสอน

จากนั้น พระสันตะปาปาทรงกล่าวทักทายสัตบุรุษทุกคน โดยทรงเริ่มต้นด้วยการย้ำว่า "อย่าลืมพกพระวรสารเล่มเล็กๆติดตัวไว้เสมอ เพื่อที่ว่า เราจะสามารถหยิบขึ้นมาอ่านพระวาจาของพระเจ้าได้ในระหว่างวัน นี่เป็นเรื่องดีๆที่เราควรทำนะ"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับการเสด็จเยือนอัลเบเนียในวันอาทิตย์นี้

พระสันตะปาปาตรัสว่า "วันอาทิตย์นี้ พ่อจะไปอัลเบเนีย พ่อตัดสินใจไปประเทศนี้เพราะพวกเขาต้องทนทุกข์อย่างมากจากการไม่เชื่อพระเจ้าแบบสุดๆ ตอนนี้ สันติภาพได้กลับมายังประเทศนี้แล้ว และก็มีศาสนาเป็นองค์ประกอบในการนำสันติมามอบให้ประเทศ ดังนั้น พ่อขอคำภาวนาจากพี่น้องด้วยนะ"

Photo: Reuters

Read More: Vatican RadioComments