โป๊ปฟรังซิส: "ขอบคุณนักข่าวที่รายงานข่าวพระสันตะปาปาอย่างถูกต้อง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงขอบคุณนักข่าวสายวาติกันที่ช่วยรายงานข่าวของพระองค์ออกไปอย่างถูกต้อง ทำให้คนทั่วไปได้รู้ว่าพระสันตะปาปาทำอะไรบ้าง พร้อมกันนี้ ทรงกล่าวติดตลก การไปทำข่าวพระสันตะปาปาเยือนอัลเบเนีย เป็นงานหนักสำหรับนักข่าว และจะไม่ได้มีเวลาหยุดพักแน่นอน เพราะโปรแกรมอัดแน่นมากๆ
ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงประทับเครื่องบินพระที่นั่งของสายการบินอลิตาเลีย เที่ยวบินนายชุมพาบาล (Shepherd's Flight) ออกจากสนามบินจัมปีโน่ กรุงโรม ไปยังสนามบินนานาชาติคุณแม่เทเรซา กรุงติราน่า เมืองหลวงของอัลเบเนีย โดยการอภิบาลนี้ เป็นแบบทริป 1 วัน (ไปเช้า กลับเย็น)

หลังจากเครื่องบินได้ขึ้นสู่ท้องฟ้า พระสันตะปาปาทรงประทานการสัมภาษณ์แก่บรรดาสื่อมวลชนกว่า 50 คนที่ติดตามพระองค์ไปทำข่าว โดยเที่ยวบินขาไปนี้ พระสันตะปาปาทรงกล่าวกับนักข่าวแบบสั้นๆ ส่วนขากลับ พระองค์จะให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง

พระสันตะปาปา ตรัสกับบรรดานักข่าวว่า "สวัสดีทุกคน วันนี้เป็นวันทำงานที่ดีวันหนึ่ง มันจะไม่มีการพักนะ เพราะโปรแกรมค่อนข้างอัดแน่น ยังไง พ่อขอบคุณทุกคนที่ทำงานของตนได้ดีมากๆ เพราะพวกท่านช่วยรายงานข่าวของพระสันตะปาปาออกไป ทำให้พวกเขาได้รับรู้ว่า พระสันตะปาปาทำอะไรบ้าง

"พ่อหวังว่า พวกท่านจะมีวันที่งดงามในวันนี้นะ วันแห่งการใช้แรงงาน! สวดให้พ่อด้วยล่ะ ขอบคุณมากๆ" พระสันตะปาปาตรัสส่งท้าย

Photo: Getty Images

Comments