โป๊ปฟรังซิส: "พระเจ้าไม่ต้องการแค่ให้เราเปิดใจ แต่ยังต้องการให้เราฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเปิดใจต้อนรับพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์ยังขอให้เรา "ฟังพระวาจาแล้วนำไปปฏิบัติตาม" ทรงสอน เวลาอ่านพระวรสาร ถามตัวเองด้วยว่า พระเจ้ากำลังพูดกับเราผ่านทางข้อความที่เราอ่านใช่ไหม อย่าทำเป็นอ่านผ่านๆเหมือนการท่องจำ ช่วงเช้าวันอังคารที่ 23 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา พระวรสารประจำมิสซานี้ แม่พระและพี่น้องของพระเยซูมาเฝ้าพระองค์ แต่ไม่อาจเข้าถึงได้ เพราะมีคนจำนวนมาก พอมีผู้มาทูลพระเยซูว่ามารดาและญาติพี่น้องอยู่ข้างนอก พระเยซูตรัสตอบไปว่า "มารดาและพี่น้องของเราคือผู้ที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติ" (ลูกา 8:19-21)

พระสันตะปาปา ตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนนี้ว่า "พระเยซูทรงพูดกับประชาชนและรักพวกเขา พระเยซูตรัสว่า 'คนที่ติดตามเราในกลุ่มฝูงชนคือมารดาและพี่น้องของเรา พวกเขาคือคนที่ฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำไปปฏิบัติ' นี่คือเงื่อนไข 2 ประการในการติดตามพระเยซู นั่นคือ ฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติ นี่คือชีวิตคริสตชน ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้อีกแล้ว นี่คือความเรียบง่าย ง่ายๆไม่ซับซ้อนเลย แต่บางที พวกเราก็ทำให้มันยากไปสักนิด ด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่มีใครเข้าใจ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ชีวิตคริสตชนคือการฟังพระวาจาและนำไปปฏิบัติ

"นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเยซูจึงตอบกลับคนที่มาแจ้งพระองค์ว่า มารดาและพี่น้องรออยู่ข้างนอก ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การฟังพระเยซูเทศน์แบบไกลๆ แต่มันอยู่ที่ฟังด้วยหู ฟังพระวาจาของพระเจ้าจริงๆแบบที่เราได้ยินจากพระวรสาร ข้อความในพระวรสารจำเป็นต้องได้รับการฟังและเอาใจใส่ มากกว่าอ่านแบบคนท่องจำ

"การฟังพระวาจาของพระเจ้าหมายถึงการอ่านและตั้งคำถาม ถามตนเองว่า 'พระเจ้าตรัสอะไรกับเรา พระองค์พูดกับหัวใจของเราใช่ไหม' นี่คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยคำถามเหล่านี้ ทุกครั้งที่เราเปิดพระวรสารและอ่านข้อความในนั้น เราต้องถามตัวเอง 'พระเจ้ากำลังตรัสกับเราตามสิ่งที่เราอ่านใช่ไหม พระองค์กำลังพูดกับเราใช่ไหม ถ้าพระองค์ตรัสกับเรา แล้วพระองค์ตรัสอะไรล่ะ' การทำแบบนี้หมายถึงการฟังพระวาจาของพระเจ้า กล่าวคือ ฟังด้วยหูและรับรู้ด้วยหัวใจ จงเปิดใจของเราให้กับพระเจ้า ศัตรูของพระเยซูได้ยินคำสอนของพระเยซู แต่พวกเขากลับพยายามหาทางจับผิดพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้สูญเสียอำนาจ พวกเขาไม่เคยถามตัวเองเลยว่า 'พระเจ้าตรัสอะไรกับเรา'

"การนำพระวาจาของพระเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องง่าย ความง่ายมันอยู่ที่การดำเนินชีวิตแบบสนุกสุขสันต์โดยไม่สนใจพระวาจาของพระเจ้า พระเยซูเคยเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามพระบัญญัติและมหาบุญลาภ (ความสุขแท้จริง) ซึ่งเป็นแนวทางให้กับเราทุกคน พระเยซูทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและให้อภัยเรา รอคอยเรา พระองค์ทรงอดทนได้เสมอ

"พระเยซูทรงต้อนรับเราทุกคน แม้แต่คนที่ฟังพระวาจาแต่กลับทรยศ พระองค์ก็ยังให้อภัย ดูอย่าง ยูดาส พระเยซูยังเรียกเขาเลยว่า 'เพื่อน' ในวินาทีที่เขาทรยศพระองค์ พระเจ้าทรงขอร้องเราว่า อย่าทำแค่เปิดใจเท่านั้น แต่จงฟังและนำพระวาจาไปปฏิบัติด้วย" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments