โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าพระสังฆราชเป็นคนเข้าถึงยาก การอภิบาลและความรอดฝ่ายจิตก็อยู่ในความเสี่ยงแล้ว"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ถ้าพระสังฆราชหายตัวไปจากฝูงแกะ หรือเป็นคนที่ใครๆก็เข้าถึงได้ยาก การอภิบาลและความรอดฝ่ายวิญญาณก็ตกอยู่ในความเสี่ยงทันที ทรงชี้ พระสังฆราชต้องต้อนรับสัตบุรุษโดยไม่มีการแบ่งแยก ทรงเตือนสติ พระสังฆราชต้องรักประชากรของพระเจ้า แม้เป็นตอนที่เขาทำบาปหนักก็ตาม
ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาพระสังฆราชใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเดินทางมารับการอบรมปฐมนิเทศที่วาติกัน งานนี้ จัดโดยสมณกระทรวงเพื่อพระสังฆราช และสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

ในส่วนพระดำรัสกับพระสังฆราชใหม่ พระสันตะปาปา ตรัสว่า "สิ่งที่พ่ออยากย้ำคือ จงอย่าสูญเสียมุมมองที่แยกจากกันไม่ได้ของการที่พระสังฆราชอยู่ท่ามกลางฝูงแกะและการเจริญเติบโตของฝูงแกะ ทุกๆการปฏิรูปของพระศาสนจักรเริ่มต้นด้วยการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้า ผู้ไม่เคยหายตัวไปจากพวกเรา พระสังฆราชยังต้องเป็นผู้อภิบาลที่ปกครองในนามของพระคริสตเจ้าด้วย

"นี่ไม่ใช่คำแนะนำที่คอขาดบาดตาย แต่พ่ออยากย้ำว่า ถ้านายชุมพาบาลหายตัวไปจากฝูงแกะ หรือนายชุมพาบาลเป็นคนที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ การอภิบาลและความรอดฝ่ายวิญญาณก็ตกอยู่ในความเสี่ยงแล้วล่ะ

"พระสังฆราชจำเป็นต้องมีจิตตารมณ์เรียบง่ายแห่งการรับใช้จิตวิญญาณของฝูงแกะ จิตตารมณ์ที่ยินดีจะพบกับประชาชนในสถานที่ซึ่งพวกเขาดำเนินชีวิต และร่วมยืนหยัดต่อการประจญล่อลวงที่จะมาเปลี่ยนพวกเขา

"จงรักประชากรที่พระเจ้าทรงมอบให้ท่านดูแล แม้ในเวลาที่พวกเขาทำบาปหนักก็ตาม

"จงต้อนรับทุกคนโดยไม่มีการแบ่งแยก เพราะพระศาสนจักรต้อนรับทุกคนโดยไม่มีการกีดกันใดๆทั้งสิ้น" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

Read More: Vatican Radio


Comments