โป๊ปฟรังซิส: "สังคมจะมีอนาคต ถ้าคนหนุ่มสาวดูแลผู้สุงอายุ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ สังคมจะมีอนาคต ถ้าคนหนุ่มสาวดูแลผู้สุงอายุ เพราะผู้สูงอายุจะถ่ายทอดสติปัญญาให้ลูกหลาน ส่วนลูกหลานก็จะให้กำลังใจกับผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตต่อไป ทรงชี้ หากลูกหลานอยากเป็นอิสระและตัดความสัมพันธ์กับพ่อแม่และปู่ย่าตายาย มันไม่ต่างจากการก่อกบฎเลยทีเดียวช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาวันชุมนุมผู้สูงอายุ ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางผู้สูงอายุที่มาร่วมกว่า 50,000 คน โดยก่อนมิสซาจะเริ่ม พระสันตะปาปาทรงเป็นประธานในการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ ซึ่งงานดังกล่าว สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เสด็จมาร่วมงานด้วย แต่พระองค์ไม่ได้อยู่ร่วมมิสซา

สำหรับบทเทศน์ที่พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันในมิสซานี้ พระองค์ทรงกล่าวว่า "วันนี้ พวกเราได้ทำตามพระวรสารที่ได้ฟังกันไป นั่นคือ การพบกันระหว่างผู้อาวุโสกับผู้เยาว์ นี่เป็นการพบกันด้วยความชื่นชมยินดี เปี่ยมด้วยความเชื่อ และเต็มไปด้วยความหวัง การพบกันนี้ แม่พระซึ่งเป็นผู้น้อยวัยเยาว์ กับ นางเอลิซาเบ็ธผู้อาวุโส พระเมตตาของพระเจ้าได้ปรากฏให้เราเห็นก็ในเรื่องนี้แหละ แม่พระได้แสดงให้เราว่า ท่านออกไปเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธ ญาติของท่าน แม่พระไปช่วยเหลือผู้อาวุโส และแน่นอน แม่พระไปเรียนรู้ปรีชาญาณจากผู้สูงอายุท่านนี้ด้วย

"บทอ่านแรกของวันนี้ เราได้ยินพระบัญญัติประการที่ 4 นั่นคือ 'จงนับถือบิดามารดา แล้วชีวิตของท่านจะยืนยาวในดินแดนที่พระเจ้ากำลังจะประทานให้ท่าน' คนเราจะไม่มีอนาคต หากเราปราศจากการพบกับรอยต่อระหว่างรุ่น ปราศจากลูกหลานที่จะยอมรับและสำนึกในพระคุณแห่งการเป็นประจักษ์พยานแห่งชีวิตจากมือของพ่อแม่และปู่ย่าตายายของตน ... นอกจากนี้ ยังมีช่วงเวลาที่คนรุ่นลูกหลานรู้สึกถึงความต้องการที่จะเป็นอิสระจากพ่อแม่ มันเป็นเหมือนการปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากมรดาของบรรพบุรุษ สิ่งนี้ถือเป็นการก่อกบฏของคนหนุ่มสาวก็ว่าได้

"เมื่อเราย้อนกลับมาดูแม่พระ ผู้เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและความหวัง เต็มไปด้วยความเชื่อและความรักความเมตตา เราสามารถจินตนาการถึงตอนที่แม่พระไปเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ธ ... แม่พระได้ฟังและเก็บสิ่งต่างๆที่นางเอลิซาเบ็ธและท่านซัคคาเรีย (เศคาริยาห์) ได้สอนไว้ในใจ ปรีชาญาณของท่านทั้งสอง (เอลิซาเบ็ธและซัคคาเรีย) ได้หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของแม่พระ พวกเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในการเป็นพ่อแม่ เพราะนี่คือการตั้งครรภ์ครั้งแรกของนางเอลิซาเบ็ธ แต่ท่านทั้งสองก็เปี่ยมด้วยความเชื่อในพระเจ้า เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความหวังที่มาจากพระเจ้า และนี่คือสิ่งที่โลกต้องการอยู่ในยุคนี้

"ขอให้แม่พระแสดงให้เราเห็นถึงหนทางแห่งการพบปะกันระหว่างคนรุ่นหนุ่มสาวกับคนอาวุโส อนาคตของเราขึ้นกับสิ่งนี้ เยาวชนสามารถให้ความเข้มแข็งกับผู้อาวุโสในการก้าวเดินต่อไป ขณะที่ผู้อาวุโสสามารถให้ความทรงจำและปรีชาญาณกับคนหนุ่มสาว" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

หลังมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว โดยก่อนภาวนา พระสันตะปาปาทรงขอบคุณผู้อาวุโสทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ นอกจากนี้ พระสันตะปาปายังทักทายไปยังคาทอลิกในสเปน ซึ่งวันนี้มีการสถาปนา "บุญราศี อัลบาโร่ เดล ปอร์ติโญ่" พระสังฆราชแห่งคณะโอปุส เดอี ที่ได้รับการสถาปนาในวันนี้

สุดท้าย พระสันตะปาปาทรงขอคำภาวนาเป็นพิเศษสำหรับการประชุมสมัชชาพระสังฆราชคาทอลิก (ซินน็อต) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-19 ตุลาคม 2014 ที่วาติกัน ในหัวข้อ "ครอบครัว" ด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาวันผู้สูงอายุ

Read More: Vatican Radio
Comments