โป๊ปฟรังซิส: "ศาสนาที่แท้จริงคือบ่อเกิดของสันติและปราศจากความรุนแรง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ ศาสนาที่แท้จริงคือบ่อเกิดของสันติและปราศจากความรุนแรง ไม่มีใครสามารถใช้พระนามของพระเจ้ามาสร้างความรุนแรงเด็ดขาด ทรงชี้ การฆ่าผู้อื่นโดยอ้างนามของพระเจ้าจัดว่าเป็นการลบหลู่ศาสนาอย่างร้ายแรง พร้อมกันนี้ ทรงหวังเห็นอัลเบเนียเป็นดินแดนแห่งศาสนาสัมพันธ์ตลอดไปช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ได้เสด็จไปพบกับผู้แทนศาสนาต่างๆ รวมถึงผู้นำศาสนาคริสต์นิกายต่างๆในอัลเบเนีย พิธีจัดขึ้นในมหาวิทยาลัยคาทอลิกแม่พระผู้ชี้แนะที่แสนดี (Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë) ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขา พระองค์ทรงย้ำอย่างหนักแน่นว่า ไม่ว่าใครก็ตาม ไม่สามารถนำพระนามของพระเจ้าไปสร้างความรุนแรงเด็ดขาด ศาสนาที่แท้จริง มีบ่อเกิดจากสันติภาพ ไม่ใช่ความรุนแรง

พระสันตะปาปา ตรัสว่า "อัลเบเนียได้เป็นประจักษ์พยานอย่างสุดเศร้าถึงความรุนแรงและโศกนาฏกรรมที่ก่อให้เกิดการบีบคั้นให้พระเจ้าต้องออกจากการดำเนินชีวิตส่วนตัวและส่วนรวม เมื่ออุดมการณ์ทางการเมืองพยายามที่จะกำจัดพระเจ้าออกจากสังคม ทุกสิ่งก็จบลงด้วยการบูชาอุดมการณ์ ในไม่ช้า ผู้คนทั้งชายและหญิงก็จะสูญเสียแนวทางของตัวเองไป ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนก็จะถูกทำลาย พวกท่านทราบดีว่า บาดแผลนี้มาจากการปฏิเสธเสรีภาพของความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและปฏิเสธเสรีภาพในการนับถือศาสนา

"ในความเป็นจริงแล้ว สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เคยเสด็จเยือนอัลเบเนียในค.ศ.1993 พร้อมตรัสว่า 'เสรีภาพในการนับถือศาสนาไม่ได้เป็นแค่ของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าเท่านั้น แต่ยังเป็นของขวัญสำหรับเราแต่ละคนด้วย เพราะนี่คือการยืนยันขั้นพื่นฐานถึงการแสดงออกทางเสรีภาพของเราแต่ละคน เสรีภาพในการนับถือศาสนาคือเครื่องป้องกันเราจากระบบการปกครองแบบเผด็จการทุกรูปแบบ (พระดำรัสแด่ชาวอัลเบเนียน วันที่ 25 เมษายน ค.ศ.1993)

"เสรีภาพในการนับถือศาสนาที่แท้จริงจะไม่ข้องเกี่ยวกับการล่อลวงให้ใช้ความรุนแรงและความแตกแยก แต่เสรีภาพในการนับถือศาสนาที่แท้จริงจะส่งเสริมทัศนคติแห่งการเคารพและพูดจาเสวนากัน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การไม่ยอมรับความแตกต่างของความเชื่อที่ต่างกันจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้เราเป็นศัตรูกัน ผู้ที่มีความเชื่อในศาสนาทุกคนต้องพึงระวังเรื่องนี้

"จงหลีกเลี่ยงรูปแบบที่บิดเบือนการใช้ศาสนา เราต้องปฏิเสธสิ่งนี้เพราะมันไร้ค่ามากๆสำหรับพระเจ้าและมนุษยชาติ ศาสนาที่แท้จริงคือบ่อเกิดของสันติและปราศจากความรุนแรง ไม่มีใครสามารถใช้พระนามของพระเจ้ามาสร้างความรุนแรง! การฆ่าผู้อื่นโดยอ้างชื่อพระเจ้า จัดเป็นการลบหลู่ศาสนาอย่างรุนแรง การแบ่งแยกและเหยียดกันโดยอ้างนามของพระเจ้า จัดเป็นการกระทำของอมนุษย์!

"พี่น้องที่รัก ข้าพเจ้าขอสนับสนุนพวกท่านในการดำรงรักษาและพัฒนาประเพณีที่สานสัมพันธ์กันระหว่างศาสนาต่างๆในอัลเบเนีย ขอให้รักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันไว้ในประเทศอันเป็นที่รักของเรา จงเป็นเครื่องหมายให้กับประเทศของ้รา และยิ่งไปกว่านั้น จงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท่ามกลางคนทุกศาสนา

"สุดท้ายนี้ โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วย และขอพระเจ้าอวยพรท่านทุกคน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments