โป๊ปฟรังซิส: "เลิกซะกับนิสัย 'แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ' เวลาเห็นคนอื่นทุกข์ยาก"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงหวังเห็นคริสตชนรู้จักเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ เวลามีสงครามหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้น ไม่ใช่คิดง่ายๆแค่ว่า "แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ" เพราะความคิดแบบนั้นมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเยซูสอน ทรงชี้ คนที่เห็นคนอื่นทุกข์ยากแล้วคิดว่า "แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ" พวกนี้จะไม่ได้เข้าสวรรค์
ช่วงสายวันเสาร์ที่ 13 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปถวายมิสซา ณ สุสานออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองโฟญาโน่ ดิ เรดิปูเญีย ทางตอนเหนือของอิตาลี โดยวันนี้ พระสันตะปาปาเสด็จไปภาวนาและถวายมิสซาโอกาสการรำลึกการครบ 100 ปีของการเริ่มต้นสงครามโลก ครั้งที่ 1

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า "สงครามคือความคลุ้มคลั่งวิกลจริต พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งและเชิญมนุษย์ทุกคนให้มีส่วนร่วม แต่สงครามทำลายทุกอย่างที่พระเจ้าสร้าง สงครามยังนำความพินาศมาสู่สิ่งสร้างที่งดงามที่สุดซึ่งก็คือมนุษย์ สงครามทำลายทุกสิ่ง ทำลายพันธะความเป็นพี่น้องกัน สงครามเป็นสิ่งไม่มีเหตุผล แผนการของสงครามคือนำการทำลายล้างมาให้เราเท่านั้น สงครามแผ่ขยายด้วยการทำลาย

"ความโลภ, ความใจแคบ และการแสวงหาอำนาจ ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นให้คนตัดสินใจทำสงคราม บ่อยครั้ง แรงกระตุ้นเหล่านี้ได้บิดเบือนความยุติธรรม นี่คือสิ่งที่เกิดกับ 'กาอิน' มันทำให้เราคิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น กาอินจึงไม่สนใจอาเบลแม้แต่นิดเดียว มันทำให้เราคิดและอ้างว่า 'แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ'

"สุสานแห่งนี้ ผู้คนจำนวนมากต้องจบชีวิตลง พวกเขามีความฝัน แต่มันต้องพังทลาย พวกเราอาจกล่าวว่า แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ' แม้แต่ในทุกวันนี้ หลังจากผ่านพ้นสงครามโลกที่เลวร้ายไปแล้ว 2 ครั้ง บางคนคงกำลังพูดถึงสงครามโลก ครั้งที่ 3 เพราะมันมีความต่อสู้และความรุนแรงมากมาย แต่ด้วยความสัตย์จริง หน้าแรกหนังสือพิมพ์ยังพาดหัวเลยว่า 'แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ'

"ทัศนคติแบบนี้นี่แหละที่ขัดกับสิ่งที่พระเยซูตรัสกับเราในพระวรสาร พวกเราได้ยินแล้วไม่ใช่เหรอว่า ผู้ที่ดูแลพี่น้องของตนจะได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ แต่คนที่ชอบพูดว่า 'แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ' พวกเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ พวกเขาจะถูกแยกออกไป

"คนที่นอนและถูกฝังร่างไว้ที่นี่คือเหยื่อของสงคราม วันนี้ พวกเราจะระลึกถึงพวกเขา วันนี้อีกเช่นกัน ในหลายภาคส่วนของโลก ยังคงมีการแสวงหาอำนาจและเงินตรา มันยังมีคนที่ผลิตและขายอาวุธ ซึ่งพวกเขายังคิดว่าของพวกนี้สำคัญมาก! สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความขัดแย้ง การก่อการร้าย แต่พวกเขาคงคิดว่า 'แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ'

"มันจึงเป็นหน้าที่ของคนฉลาดที่จะคิดถึงข้อบกพร่องนี้ คนฉลาดจะเจ็บปวด สำนึก และร้องขอการให้อภัยกัน

"พ่ออยากขอร้องเราทุกคน ขอให้เราคุยกับหัวใจของเราเอง ขอให้เราก้าวออกจากคำว่า 'แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ' ขอให้คิดถึงน้ำตาและความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหยื่อสงครามเหล่านี้ด้วย" พระสันตะปาปาตรัสปิดท้าย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาถวายมิสซา ณ สุสานเมืองโฟญาโน่ ดิ เรดิปูเญีย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาภาวนา ณ สุสานเมืองโฟญาโน่ ดิ เรดิปูเญีย

Read More: Vatican Radio

Comments