โป๊ปฟรังซิสเชิญ "ปธน.จีน" หารือเรื่องสันติภาพ โดยจะเป็นที่วาติกันหรือจีนก็ได้สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงส่งจดหมายเชิญ "สี จิ้นผิง" ประธานาธิบดีจีน มาร่วมหารือกับพระองค์ โดยจะเป็นที่วาติกันหรือจีนก็ได้ โดยพระสันตะปาปาทรงระบุว่า ต้องการจะพูดคุนเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในโลกที่มีแต่ความขัดแย้งในทุกวันนี้ ทั้งนี้ ตามรายงานจาก "วาติกัน อินไซเดอร์"

อย่างไรก็ตาม วาติกันไม่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้ แต่ก็ไม่ได้ออกมายืนยันด้วยComments