โป๊ปฟรังซิส: "โฟโคลาเรอย่าลืม 3 สิ่งที่พ่อจะพูดต่อไปนี้"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ 3 สิ่งกับกลุ่มโฟโคลาเร หนึ่ง จงรำพึงไตร่ตรอง สอง จงก้าวออกไปรับใช้ผู้อื่น และสาม จงให้ความสำคัญกับเยาวชน ทรงชื่นชม โฟโคลาเรเป็นกลุ่มที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆ แต่ตอนนี้ เจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาออกไปทั่วโลกเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับกลุ่มโฟโคลาเรที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน เนื่องในโอกาสที่พวกเขามาประชุมประจำปีที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 1-28 กันยายน 2014 โดยหนึ่งในผู้เข้าเฝ้า ได้แก่ พระอัครสังฆราช ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช จากประเทศไทย

ในส่วนพระดำรัสที่พระสันตะปาปาตรัสกับทุกคน พระองค์กล่าวว่า "ก่อนอื่น พ่อขอร่วมยินดีกับ มารีอา โวเช่ ประธานกลุ่มโฟโคลาเร ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มสองสมัยติดต่อกัน

"โฟโคลาเรเป็นกลุ่มที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆในพระศาสนจักร และได้เจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แตกกิ่งก้านสาขาผ่านทางครอบครัวคริสตชนและผู้มีความเชื่อต่างศาสนา

"โฟโคลาเรเป็นกลุ่มที่รู้กันดีว่า เป็นกลุ่มงานของแม่พระ นี่เป็นกลุ่มที่เกิดจากพระพรของพระจิตซึ่งรวมความหลากหลายให้เป็นหนึ่งเดียว เคียร่า ลูบิค ผู้ก่อตั้งกลุ่มโฟโคลาเรจัดเป็นประจักษ์พยานที่เด่นชัดถึงพระพรที่ว่านี้ และเธอได้แบ่งปันพระพรนี้ไปยังทุกภาคส่วนของโลก

"วันนี้ พ่ออยากแบ่งปันคำพูด 3 คำกับสมาชิกโฟโคลาเร หนึ่ง การรำพึงไตร่ตรอง จัดเป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ

"สอง พวกท่านต้องก้าวออกไปพบคนอื่น ด้วยจิตแห่งการเสวนา จงอุทิศตนเพื่อทุกคนเหมือนที่พระเยซูทรงมอบชีวิตพระองค์บนไม้กางเขน

"และสาม จงให้ความสำคัญกับการสร้างเยาวชน" พระสันตะปาปา ตรัสปิดท้าย

Read More: Vatican Radio

Comments