โป๊ปฟรังซิส: "คนทำงานให้พระเจ้ามักถูกเบียดเบียนข่มเหงและถูกสั่งให้เงียบ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ คนทำงานให้พระเจ้ามักถูกเบียดเบียนข่มเหง ถูกตัดสินเป็นพวกนอกรีต เพราะความเข้าใจผิดต่างๆนาๆ แม้แต่ในพระศาสนจักรเอง พวกนักคิดนักปราชญ์หลายคน ยังถูกผู้มีอำนาจในพระศาสนจักรสั่งให้หุบปาก เพราะผู้มีอำนาจรับความจริงไม่ได้


ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านประจำมิสซานี้ เราได้ฟังแล้วว่า บรรดาประกาศกและผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเจ้าจะถูกเบียดเบียนข่มเหงตลอดเวลา ส่วนในพระวรสาร เราก็ได้ยินกันแล้วว่า พระเยซูไม่ประสงค์จะเสด็จไปแคว้นยูเดีย เพราะชาวยิวจ้องจะฆ่าพระองค์ พระเยซูและประกาศกถูกเบียดเบียนข่มเหง เพราะพูดกับประชาชนว่า "ท่านกำลังเดินบนถนนที่ผิด จงกลับใจใหม่เสียเถิด" คำพูดนี้ทำให้พวกที่อยู่ในอำนาจไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง และจ้องจะทำลายพระองค์และประกาศก

- หากเราจำกันได้ เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน พระวรสารเล่าว่า พระเยซูเสด็จไปนาซาเร็ธ แต่คนที่นั่นก็ไม่ต้อนรับพระองค์ พวกเขาพยายามหาข้ออ้างว่า "พระเยซูเป็นใคร มีอำนาจจากไหนถึงมาสั่งสอนเราได้" แต่สำหรับพวกเราแล้ว เรารู้ว่า พระเยซูคือพระคริสตเจ้า เรารู้ว่าพระองค์มาจากไหน

- แต่กับบรรดาประกาศก พวกเขายังคงถูกเบียดเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ พวกเขาถูกเบียดเบียนเพราะความเข้าใจผิดๆ แม้แต่ในพระศาสนจักรก็ยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เมื่อเราได้อ่านการดำเนินชีวิตของบรรดานักบุญ เราพบว่า มีนักบุญจำนวนมากที่ถูกเข้าใจผิด ถูกเบียดเบียนข่มเหงและต้องทนทุกข์ทรมาน เพราะพวกเขาคือประกาศกของพระเจ้า

- บรรดานักคิดนักปราชญ์ในพระศาสนจักรหลายคนก็ถูกเบียดเบียน ผลงานต่างๆของพวกท่านเหล่านี้เคยถูกตัดสินว่าเป็นงานเขียนของพวกนอกรีต เป็นงานเขียนที่มีข้อผิดพลาดมากมาย แต่บัดนี้ เวลาผ่านล่วงเลยไป พวกนักคิดนักปราชญ์เหล่านี้ได้รับการประกาศเป็นบุญราศี ทั้งที่ในวันวานพวกเขาถูกมองว่าเป็นพวกนอกรีต ที่มันเป็นแบบนี้เพราะพวกผู้มีอำนาจต้องการจะหุบปากเขา (Silence him) เนื่องจากผู้มีอำนาจไม่ชอบสิ่งที่เขาพูดออกมา แต่วันนี้ พระศาสนจักรสำนึกผิดและกล่าวออกมาแล้วว่า "ไม่ ชายคนนี้เป็นคนดี" ยิ่งไปกว่านั้น เขายังเดินอยู่ในทางของการเป็นนักบุญ ตอนนี้เขาเป็นบุญราศีแล้ว

- ประชากรที่พระจิตทรงเลือกสรรให้พูดความจริงกับประชากรของพระเจ้าย่อมถูกเบียดเบียนข่มเหง และแน่นอน แบบอย่างที่ชัดแจ้งคือพระเยซู

- ทุกวันนี้ พ่อกล้าพูดกับพวกท่านเลยว่า คริสตชนยุคนี้น่าจะถูกเบียดเบียนข่มเหงมากกว่าคริสตชนยุคแรกเริ่มด้วยซ้ำ เพราะคนยุคนี้พูดความจริงและประกาศพระเยซูให้กับสังคมโลกที่รักการหนีปัญหา

- ในบางประเทศ ยังมีการตัดสินประหารชีวิตคนที่มีพระคัมภีร์ไบเบิ้ลไว้ในบ้านเพื่อใช้สอนคำสอน คริสตชนบางประเทศบอกพ่อว่า พวกเขาไม่สามารถสวดภาวนาพร้อมกันได้ เพราะถูกสั่งห้าม พวกเขาจะภาวนาได้แต่ต้องทำแบบลับๆ และเวลาที่พวกเขาอยากร่วมมิสซากัน เขาทำไง? เขาต้องแกล้งทำเป็นจัดฉลองงานวันเกิด แต่แท้จริงแล้ว พวกเขามาร่วมมิสซากันต่างหาก พอตำรวจมาตรวจค้น พวกเขาต้องรีบซ่อนสิ่งต่างๆและทำเป็นจัดงานวันเกิดกันต่อ นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในทุกวันนี้

- พี่น้อง ประวัติศาสตร์ของการเบียดเบียนข่มเหงคือถนนที่นำเราไปหาพระเจ้า พ่ออยากยกตัวอย่างที่ชัดเจนคือ "คุณพ่อมัตเตโอ ริชชี่" สงฆ์เยสุอิตที่เข้าไปแพร่ธรรในประเทศจีน ท่านถูกเข้าใจผิดต่างๆนาๆ แต่ท่านก็ยึดมั่นในการเชื่อฟังแต่พระเยซู เพราะที่ใดที่มีการเบียดเบียน ที่นั่นก็มีความเข้าใจผิด

Read More: Vatican Radio

Comments