โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นเผด็จการทางความคิดเหมือนพวกฟาริสี"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนต้องอย่าตกเป็นเหยื่อเผด็จการทางความคิดแคบๆแบบพวกฟาริสี ซึ่งพยายามบังคับให้คนอื่นต้องเดินตามแนวทางของตนเอง ทรงชี้ เผด็จการทางความคิดคือประตูปิดตายไม่เปิดรับการเสวนา และเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าความดื้อด้านด้วย ทรงสอน เวลาเจอพวกเผด็จการทางความคิด จงรับมือด้วยความสุภาพและสวดภาวนา เพื่อพระเจ้าจะมอบเสรีภาพแห่งการเปิดใจให้กับเขา


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านวันนี้จากหนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่า เขาจะเป็นบิดาของชนหลายชาติ แต่อับราฮัมและลูกหลานจะต้องรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าไว้ตลอด ส่วนพระวรสารวันนี้ พวกฟาริสีหาทางจะเอาหินขว้างพระเยซู เพราะพระองค์ทรงตำหนิพวกเขาว่าไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง คิดแค่ว่า การรักษาธรรมบัญญัติก็เพียงพอที่จะทำให้ตัวเองรู้จักพระเจ้าแล้ว

- พวกฟาริสีปิดใจและความคิดของตัวเองในการรับสิ่งใหม่ๆ พวกเขาไม่เข้าใจหนทางของความหวัง นี่คือดราม่าของพวกหัวใจที่ปิดตาย ดราม่าของความคิดที่ปิดกั้นทุกสิ่ง และเมื่อหัวใจปิดสนิท หัวใจก็ปิดความคิดด้วย และเมื่อหัวใจและความคิดปิดพร้อมกัน มันก็ไม่มีที่ว่างให้กับพระเจ้า

- มีคนมากมายเท่าไหร่ที่ปิดใจและความคิด มีคนมากเท่าไหร่ที่ไม่สามารถยอมรับสารใหม่ๆที่พระเยซูมอบให้ สารนี้ได้รับการสัญญาจากพระเจ้าผู้ทรงความเที่ยงตรงและจากบรรดาประกาศก แต่คนพวกนี้ก็ไม่เข้าใจ

- นี่คือทางที่ปิดตายของความคิดที่ไม่เปิดต้อนรับการเสวนา ไม่เปิดรับความเป็นไปได้ว่ามันอาจมีบางสิ่งในนั้น ไม่เปิดรับความเป็นไปได้ที่พระเจ้าจะตรัสกับเราและบอกเราถึงการเดินทางของพระองค์ คนเหล่านี้ไม่ฟังประกาศกและไม่ฟังเสียงพระเยซู มันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าความดื้อด้านอีกนะ มันคือความงมงายในความคิดของตัวเอง แบบว่า "ฉันคิดแบบนี้ มันต้องเป็นแบบนี้ซิ เป็นอย่างอื่นไม่ได้" คนพวกนี้มีความคิดตื้นๆแคบๆและต้องการจะบังคับให้ประชากรของพระเจ้าคิดเหมือนกับตัวเอง พระเยซูถึงตรัสกับพวกเขาว่า "ท่านให้ผู้อื่นแบกสัมภาระหนักเกินกำลัง แต่ท่านไม่ยอมแม้แต่จะใช้นิ้วแตะต้องสัมภาระเหล่านั้น"

- พระเยซูทรงตำหนิความไร้เหตุผลของพวกฟาริสี เทวศาสตร์ของคนเหล่านี้กลายเป็นทาสของรูปแบบเช่นนี้ รูปแบบแห่งความคิดที่คิดแบบแคบๆ

- มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพูดจากัน เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปิดตัวเองต้อนรับสิ่งใหม่ๆซึ่งพระเจ้ามอบให้เราผ่านทางประกาศก พวกเขาฆ่าประกาศก พวกเขาปิดประตูให้กับพระสัญญาของพระเจ้า เมื่อปรากฏการณ์ความคิดแคบๆเหล่านี้ได้มาถึงประวัติศาสตร์มนุษยชาติ คิดดูซิว่า ความโชคร้ายมันจะเยอะขนาดไหน พวกเราได้เห็นแล้วไม่ใช่เหรอในศตวรรษที่แล้ว เผด็จการทางความคิดแบบแคบๆมีให้เห็นแล้ว มันจบลงด้วยการฆ่าคนมากมาย

- แม้แต่ทุกวันนี้ เราก็ยังเห็นการหลงงมงายในความคิดตื้นๆแคบๆแบบนี้อยู่นะ ทุกวันนี้ เราต้องคิดในแบบนี้ และถ้าคุณไม่คิดในแบบเดียวกับเรา คุณก็ไม่ใช่พวกหัวสมัยใหม่ คุณเป็นพวกไม่เปิดใจหรือไม่ก็เป็นพวกคิดผิด บ่อยครั้ง ผู้คุมกฏพูดว่า "เราได้ถามหาความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเงินแล้ว แต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือ คุณต้องคิดว่าคุณจะทำให้มันผ่านกฏหมายได้อย่างไร" แม้แต่ในทุกวันนี้ มันก็ยังมีเผด็จการความคิดแบบแคบๆอยู่ และความเผด็จการนี่แหละที่เป็นสิ่งเดียวกับตัวคน

- พระเจ้าเตือนใจเราว่า การเผชิญหน้ากับระบบเผด็จการ เราต้องเฝ้าระวังและสวดภาวนา อย่าทำอะไรโง่ๆ อย่าซื้อสิ่งใด ท่านไม่จำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านั้น แต่จงสุภาพและสวดภาวนา พระเจ้าจะมอบเสรีภาพแห่งการเปิดใจ เพื่อจะได้เปิดรับพระวาจาซึ่งเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและรับพระสัญญาจากพระองค์

Read More: Vatican Radio

Comments