โป๊ปฟรังซิส: "คริสตชนอย่ายึดติดแบบแผนปฏิบัติจนเกินไป"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติ คริสตชนอย่ายึดติดกับ "แบบแผนปฏิบัติ" จนเกินไป อย่าทำตัวเหมือนพวกฟาริสีที่ยึดกฏเกณฑ์แบบไม่ลืมหูลืมตาและหาทางจับผิดพระเยซูที่ทำอัศจรรย์ในวันสะบาโต ทรงย้อนถาม พระหรรษทานของพระเจ้าไม่สามารถทำงานในวันสะบาโตใช่ไหม ทรงชี้ อย่าทำตัวเป็นคริสตชนขี้เกียจซึ่งระวังตัวจนเกินเหตุเวลาประกาศพระวรสาร เพียงเพราะไม่อยากทำให้ตัวเองต้องประสบปัญหาเดือดร้อน


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงรักษาชายคนหนึ่งที่ป่วยมา 38 ปีและนอนอยู่ที่สระเบเธสดา (เบ-เธส-ดา) ในวันสะบาโต พระเยซูทรงรักษาคนป่วยในวันพระของชาวยิวซึ่งเป็นวันที่ห้ามทำงานทุกชนิด พระองค์ทรงรักษาทั้งร่างกายและจิตใจของเขา พอพวกฟาริสีทราบว่าพระเยซูรักษาคนป่วยในวันสะบาโต พวกเขาก็หาทางเบียดเบียนและวางแผนจะจับกุมพระองค์

- สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังในพระวรสารสะท้อนถึงความเจ็บป่วยทางจิตใจ 2 แบบ พ่อจึงอยากให้พี่น้องไตร่ตรองว่า เราเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

- ประการแรก การยอมจำนนของชายคนป่วยและความขมขื่นของเขา พ่อคิดว่า คริสตชนหลายคน คาทอลิกหลายคน ใช่! พวกคาทอลิกที่ไม่มีความกระตือรือร้นและเปี่ยมด้วยความขมขื่น คนพวกนี้มองว่าฉันไปมิสซาทุกวันอาทิตย์ ฉันมีความเชื่อเพื่อสุขภาพของตัวเอง ฉันไม่รู้สึกถึงความจำเป็นที่ต้องแบ่งปันความเชื่อให้ผู้อื่น ... นี่คือโรคขี้เกียจของคริสตชน ทัศนคติแบบนี้ทำลายความร้อนรนแบบอัครสาวก นี่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ดีเลย พวกเขาไม่อยากทำให้ตัวเองต้องเจอปัญหาในเวลาประกาศพระวรสาร พวกเขาเย็นชามากๆ!

- เราไปวัดร่วมมิสซาทุกวันอาทิตย์ แต่เราพูดว่า "อย่ามารบกวนฉัน!" คริสตชนที่เย็นชาเป็นพวกไร้ค่ามาก พวกเขาไม่ทำอะไรให้กับพระศาสนจักร มีคริสตชนกี่คนที่เป็นแบบนี้ มีกี่คนที่เป็นพวกคริสตชนที่เห็นแก่ตัว

- ความเจ็บป่วยประการที่สอง เป็นบาปอีกประเภทที่ฟาริสีตำหนิพระเยซูที่รักษาคนป่วยในวันสะบาโต นั่นคือ "บาปของการยึดติดแบบแผน" คริสตชนที่ไม่มีที่ว่างให้กับพระหรรษทานของพระเจ้า ชีวิตคริสตชนที่มีแต่งานเอกสาร มีแต่พวกประกาศนียบัตร พวกเขาก็เป็นคริสตชนที่เสแสร้งมากๆ มันก็เหมือนกับพวกที่สนใจแต่แบบแผนของตนเท่านั้น

- วันสะบาโตเหรอ? ท่านไม่สามารถทำอัศจรรย์ในวันสะบาโต พระหรรษทานของพระเจ้าไม่สามารถทำงานในวันสะบาโตงั้นเหรอ? คนพวกนี้ปิดประตูต้อนรับพระหรรษทานของพระเจ้าชัดๆ

- พวกเราคริสตชน บ่อยครั้ง เราติดโรคพวกนี้ หลายครั้งเราเป็นแบบฟาริสี เป็นพวกเสแสร้ง ดังนั้น เราต้องเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองจากบาปเหล่านี้ พระเยซูทรงถามว่า "ท่านอยากหายป่วยไหม" ... พระองค์รักษาเขาและบอกเขาว่า "ท่านหายแล้ว อย่าทำบาปอีกเลย"

- "ท่านอยากหายป่วยไหม" นี่คือพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสด้วยความอ่อนโยนและความรัก นี่คือวิถีคริสตชน วิถีของความกระตือรือร้นตามแบบอัครสาวก พระวาจาของพระเยซูที่ว่า "ท่านอยากหายป่วยไหม" และ "อย่าทำบาปอีกเลย" มีความงดงามยิ่งใหญ่กว่าทัศนคติเกียจคร้านและเสแสร้งทุกชนิด

Read More: Vatican Insider

Comments