โป๊ปฟรังซิส: "พระเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าบาปทั้งปวง"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ พระเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าบาปทั้งปวง นี่คือธรรมล้ำลึกแห่งพระเมตตาที่พระเจ้าทรงให้อภัยมนุษย์ ทรงหวังเห็นคริสตชนเป็นแบบหญิงที่กำลังจะโดนหินทุ่ม ซึ่งไม่แก้ตัวว่าไม่ได้ทำบาป ไม่เคยทำผิด แต่เลือกจะสำนึกต่อหน้าพระเยซู


ช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ เป็นเรื่องที่คลาสสิกมากๆ พระเยซูทรงย้อนถามฟาริสีว่า "ถ้าผู้ใดไม่เคยทำบาป จงเอาหินทุ่มหญิงคนนี้เป็นคนแรกเลย" พวกฟาริสีพยายามจับผิดพระเยซูโดยใช้ธรรมบัญญัติของชาวยิว พวกเขาต้องการทดลองพระองค์ เพื่อจะได้หาเรื่องมาจับพระองค์

- ถ้าพระเยซูตรัสว่า "เชิญเลย เอาหินทุ่มเธอได้เลย" พวกฟาริสีก็จะบอกประชาชนว่า "นี่คืออาจารย์ผู้ทรงความดีและเมตตาของพวกท่าน ดูซิ! ดูสิ่งที่เขาจะทำกับหญิงที่น่าสงสารคนนี้" และถ้าพระเยซูตรัสตอบว่า "หญิงผู้น่าสงสารเอ๋ย เราให้อภัยเธอเถอะ" พวกฟาริสีก็จะพูดอีกว่า "เขาไม่ทำตามธรรมบัญญัติของโมเสส"

- พวกฟาริสีไม่ได้ห่วงใยหญิงคนนี้ พวกเขาไม่ได้ห่วงเรื่องการคบชู้ด้วยซ้ำ บางที พวกเขาอาจเป็นพวกคบชู้เสียเอง สิ่งเดียวที่พวกเขาสนใจคือการทำอย่างไรก็ได้ให้พระเยซูติดกับดักของตน

- นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมพระเยซูถึงตรัสว่า "ถ้าผู้ใดไม่เคยทำบาป จงเอาหินทุ่มหญิงคนนี้เป็นคนแรกเลย" ผลที่ตามมาเป็นอย่างไร ผู้คนทยอยเดินออกไปทีละคน จนที่สุดแล้ว เหลือแค่พระเยซูกับหญิงคนนี้

- ใช่ มันเหลือแค่เรากับพระเจ้า ไม่ต้องมีการซุบซิบนินทาจากคนอื่น ไม่ต้องมีข้อครหาใดๆ เหลือเรากับพระเจ้าเท่านั้น ไม่มีใครจะมาตำหนิเราได้ ดูซิ หญิงคนนั้นไม่ได้แก้ตัวว่าเขากล่าวหาเธอแบบผิดๆ เธอไม่ได้แก้ตัวว่าเธอไม่ได้ล่วงประเวณี เธอยอมรับว่าเธอทำบาป พระเยซูตรัสตอบว่า "เราก็ไม่ลงโทษเจ้าด้วย ไปเถิด แล้วอย่าทำบาปอีก" พระเยซูตรัสกับเราว่า อย่าทำร้ายพระเจ้าอีก อย่าทำลายความงดงามแห่งความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์อีกเลย

- พระเยซูทรงให้อภัย แต่มันมีบางอย่างที่ก้าวไปไกลกว่าการให้อภัย นั่นคือ พระเยซูทรงก้าวไปไกลกว่าธรรมบัญญัติ พระเยซูไม่ได้พูดว่า "การคบชู้ไม่ใช่บาป" พระเยซูไม่ได้ตำหนิธรรมบัญญัติ แต่นี่คือธรรมล้ำลึกแห่งพระเมตตา นี่คือธรรมล้ำลึกแห่งพระเมตตาของพระเยซู

- พ่ออยากแบ่งปันพวกท่านว่า เวลาที่พ่อถูกขอร้องให้ยกโทษบาปให้คนอื่น พ่อจะตอบคนๆนั้นว่า นี่คือการให้อภัยของพระเจ้าที่จะยกโทษบาปของท่าน พระเมตตาของพระเจ้าคือแนวทางที่พระเจ้าทรงยกโทษบาปเรา พระเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าบาปทั้งปวง

Read More: Vatican Radio

Comments