โป๊ปฟรังซิส: "ถามตัวเองว่า กาลิลีสำหรับเราคืออะไรและอยู่ที่ไหน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแนะ เราต้องถามตัวเองว่า "กาลิลีของเราคืออะไรและอยู่ที่ไหน" เพราะทะเลสาบกาลิลีคือ "รักแรก" ที่พระเยซูทรงเรียกศิษย์กลุ่มแรกให้ติดตามพระองค์ และเมื่อกลับคืนชีพจากความตาย พระเยซูก็สั่งให้ศิษย์ไปรอพระองค์อยู่ที่นั่น เพื่อจะได้เป็นประจักษ์พยานถึงการกลับคืนชีพ ดังนั้น เราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ด้วยว่า กาลิลีของเราอยู่ที่ไหน และเราเดินถอยห่างออกมาจากกาลิลีซึ่งเป็นรักแรกหรือเปล่า


ช่วงดึกวันเสาร์ที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการตื่นเฝ้าปาสกา เสกน้ำ, เสกไฟ, โปรดศีลล้างบาปและศีลกำลังให้กับคาทอลิกใหม่ด้วย พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน

สำหรับคาทอลิกใหม่ที่มารับศีลล้างบาป มีจำนวน 10 คน แบ่งเป็นชาวอิตาเลียน 5 คน, เวียดนาม 1 คน, เบลารุส 1 คน, เซเนกัล 1 คน, ฝรั่งเศส 1 คน และ เลบานอน 1 คน โดยคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กชายชาวอิตาเลียน อายุ 7 ขวบ ขณะที่อายุมากสุดคือชาวเวียดนาม อายุ 58 ปี

ในส่วนของบทเทศน์ประจำพิธีนี้ พระสันตะปาปาตรัสว่า:

- พี่น้องที่รัก หลังจากพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ บรรดาสาวกต่างกระจัดกระจายกันไป ความเชื่อของพวกเขาถูกเขย่าขวัญอย่างรุนแรง ทุกสิ่งดูเหมือนหมดสิ้นกันแล้ว มันดูเหมือนว่าความหวังทุกอย่างของพวกเขามลายหายไปกับตา แต่จากนั้น สิ่งเหลือเชื่อก็เกิดขึ้น พระเยซูทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและพบกับบรรดาสตรีที่ไปเฝ้าพระศพที่คูหา พระเยซูยังบอกบรรดาสาวกให้ไปที่ทะเลสาบกาลิลี และพวกเขาจะได้พบกับพระองค์ที่นั่นด้วย เหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ เป็นเหมือนรังสีแห่งความสว่างที่สาดส่องเข้าไปในความมืดของบรรดาสาวกทุกคน

- การที่พระเยซูบอกให้สาวกไปยังทะเลสาบกาลิลี จัดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะกาลิลีคือสถานที่แรกที่พวกสาวกถูกเรียกให้มาติดตามพระองค์ ทุกสิ่งเริ่มต้นขึ้นที่นี่(ทะเลสาบกาลิลี) การกลับไปยังทะเลสาบกาลิลีหมายถึงการทำความเข้าใจทุกสิ่งอีกครั้งว่ามันตั้งอยู่บนพื้นฐานของไม้กางเขนและชัยชนะของไม้กางเขน

- การกลับไปทำความเข้าใจทุกสิ่ง ก็คือ ทำความเข้าใจกับการเทศน์สอนของพระเยซู, อัศจรรย์ที่ทรงกระทำ, กลุ่มคริสตชนใหม่, ความกระตือรือร้นและการถอยห่างจากพระเจ้า รวมไปถึงการทรยศพระองค์ การกลับไปทำความเข้าใจทุกสิ่งอีกครั้งเริ่มต้นที่การทำความเข้าใจกับความรักอันยิ่งใหญอันหาที่สุดมิได้ของพระเจ้า

- เราแต่ละคนก็เช่นกัน ทะเลสาบกาลิลีคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางกับพระเยซู การเดินทางไปยังกาลิลีหมายถึงบางสิ่งที่งดงาม มันหมายถึงการรื้อฟื้นศีลล้างบาปของเราแต่ละคน ประหนึ่งว่านี่คือต้นกำเนิดของการมีชีวิตและการมีประสบการณ์ชีวิตคริสตชน

- การกลับไปสู่ทะเลสาบกาลิลียังหมายถึงการกลับไปยังแสงสว่างซึ่งพระหรรษทานของพระเจ้าได้สัมผัสพวกเรา จากจุดนี้เอง เราจะสามารถจุดไฟสำหรับวันนี้และทุกๆวัน และนำความร้อนจากไฟนี้ไปมอบให้กับพี่น้องของเรา แสงไฟนี้ยังส่องประกายเป็นความชื่นชมยินดีแบบเรียบง่าย ความชื่นชมยินดีซึ่งความทุกข์และความเศร้าไม่สามารถทำอะไรได้

- ในชีวิตคริสตชนทุกคน หลังจากได้รับศีลล้างบาปแล้ว เรายังมีบางสิ่งที่ยิ่งกว่ากาลิลี นั่นคือ การพบกันเป็นการส่วนตัวระหว่างเรากับพระเยซูผู้ทรงเรียกเราให้มาติดตามพระองค์และแบ่งปันพันธกิจร่วมกับพระองค์

- คืนนี้ พวกเราแต่ละคนต้องถามตัวเองว่า "กาลิลีคืออะไรสำหรับเรา กาลิลีของเราอยู่ที่ไหน เรายังจำกาลิลีได้ไหม หรือว่าเราลืมกาลิลีไปแล้ว เราเดินออกห่างจากกาลิลีบ้างหรือเปล่า" ขอพระเจ้าโปรดช่วยเรา ขอให้เราวอนขอพระองค์ช่วยบอกเราว่า กาลิลีของเราคืออะไร เพื่อที่เราจะได้เดินกลับไปหาและพบกับพระองค์

- พระวรสารของคืนนี้จัดว่าชัดเจนมากๆ เราจำเป็นต้องกลับไปยังกาลิลี เพื่อจะได้พบกับพระเยซูผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ และร่วมเป็นพยานในการกลับคืนพระชนม์ของพระองค์ การกลับไปยังกาลิลีไม่ใช่การย้อนเวลากลับไป นี่ไม่ใช่การโหยหาอดีต แต่เป็นการกลับไปสู่ "รักแรก" เพื่อจะได้รับความสว่างที่พระเยซูจุดให้กับโลกและให้เรานำความสว่างนี้ไปมอบให้กับทุกคน ไปมอบกระทั่งวาระสุดท้ายจนสิ้นพิภพ

ประมวลภาพ: คืนตื่นเฝ้าปาสกา

Read More: Vatican Insider

Comments