โป๊ปฟรังซิส: "เราต้องกล้าขอการอภัยโทษจากพระเจ้า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกระตุ้น เราต้องกล้าที่จะขอการอภัยโทษบาปจากพระเจ้า ทรงเตือนสติ พระเยซูเรียกเราให้ออกมาจากบาป อยู่ที่เราว่า กล้าพอไหมที่จะฟังและทำตามพระองค์ พร้อมกันนี้ ทรงข้อร้องเยาวชน เราต้องใช้ชีวิตแบบมีความหวัง ความหวังไม่เคยทำให้เราล้มลง และความหวังคือของขวัญจากพระเจ้า


ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จไปอภิบาลคาทอลิกวัดนักบุญเกรโกริโอ มานโญ่ กรุงโรม พร้อมถวายมิสซาให้กับพวกเขา

ช่วงก่อนมิสซาจะเริ่ม พระสันตะปาปาทรงพบปะทักทายสัตบุรุษที่อาศัยอยู่ละแวกนั้น หลายไม่สามารถเข้ามาที่ลานประจำชุมชนได้ จึงต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้าน รวมถึงยืนอยู่บนอพาร์ทเม้นท์เพื่อจะได้เห็นพระสันตะปาปา

โอกาสนี้ พระสันตะปาปาตรัสกับชาวบ้านที่มาเข้าเฝ้าว่า:

- พ่ออยากกล่าวกับบรรดาเยาวชนทุกคนว่า มันไม่ง่ายนักที่จะมีความหวังในทุกวันนี้ พวกลูกได้เห็นหลายสิ่งที่น่ากลัว, เลวร้าย และเยาวชนจำนวนมากก็ไม่มีงานทำ ปัญหาอื่นๆที่นำความหวังออกไปจากเยาวชนก็คือ บางคนอาจถามพ่อว่า "เราจะอยู่แบบไม่มีความหวังได้ไหม" พ่อก็จะตอบว่า "ไม่ ลูกทำแบบนั้นไม่ได้" ลูกไม่สามารถเดินแบบไม่มีจุดหมาย ความหวังจะทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ ความหวังไม่เคยทำให้เราล้มลง ความหวังคือของขวัญจากพระเจ้า กล่าวคือ เมื่อเราเปิดใจให้พระเจ้า พระเจ้าจะมอบความหวังให้กับเรา

- วันนี้ พ่อขอบคุณทุกคนมากๆที่ต้อนรับพ่อ เย็นวันนี้ยิ่งใหญ่มากๆ พ่อได้เห็นเยาวชนซึ่งจำเป็นต้องมีคนนำทางพวกเขาเข้าสู่ทะเลแห่งชีวิตและความช่วยเหลือด้านความหวัง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพ่อจึงมาที่นี่ในเย็นวันนี้

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสแบ่งปันพระวรสารตอนที่พระเยซูทรงปลุกให้ลาซารัสกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย ใจความว่า:

- เราทุกคนต่างมีความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต พวกเราต้องการกำจัดความตายออกไปจากชีวิต แต่เราทำไม่ได้ มนุษย์หลายคนห่างไกลจากพระหรรษทานของพระเจ้าและไม่กล้าทูลขอพระเจ้าให้อภัยบาปเรา มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่ช่วยเราให้ออกจากคูหาฝังศพที่เต็มไปด้วยบาป กระนั้น ก็มีบางครั้งที่เราไม่เต็มใจจะออกจากคูหาฝังศพนี้ เพราะวิญญาณของเราเริ่มที่จะยึดติดกับบาปนั่นเอง

- มีเพียงพระเยซูเท่านั้นที่จะช่วยให้เราออกจากคูหานี้ได้ พระเจ้ามีฤทธานุภาพที่จะฟื้นฟูชีวิตเราจากความตาย นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงมีเทศกาลมหาพรต เรามีความเข้มแข็งพอที่จะฟังเสียงพระเยซูที่ตรัสกับลาซารัสหรือไม่ วิญญาณของเราเข้มแข็งพอไหมที่จะฟังเสียงเรียกของพระเยซูให้เราออกมาจากบาป

- เราต้องคิดเกี่ยวกับบาปที่เรามี พระเยซูสามารถที่จะให้อภัยบาปเรา เราจำเป็นต้องได้รับการอภัยบาป เราจำเป็นต้องระวังตัวเสมอว่าอย่าเป็นคนขี้โกง พระเยซูตรัสเรียกเราแล้วว่า "ออกมา ออกมาจากคูหา(ฝังบาป)ที่อยู่ในตัวเรา"

หลังจากมิสซาจบลง พระสันตะปาปาทรงนำพระวรสารเล่มเล็กและหนังสือกิจการอัครสาวกที่พระองค์แจกให้สัตบุรุษช่วงเที่ยง ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน มาแจกให้กับสัตบุรุษที่อยู่วัดนักบุญเกรโกริโอ มานโญ่ อีกด้วย

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จเยี่ยมสัตบุรุษวัดนักบุญเกรโกริโอ มานโญ่

Read More: Vatican Insider

Comments