โป๊ปฟรังซิส: "อย่าเป็นคริสตชนค้างคาวเด็ดขาด"

สรุปบทเทศน์ของสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2014 ... วันนี้ พระสันตะปาปาถวาย 2 มิสซา ดังนี้


มิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา

- คริสตชนมีโรคประจำตัวคือกลัวความชื่นชมยินดี พวกเรากลัวความชื่นชมยินดีมากๆ เราชอบคิดกันเองว่า "ใช่ พระเจ้ามีจริง พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย แต่เรากลัวและไม่อยากเข้าใกล้พระเยซู เพราะพระองค์ให้ความชื่นชมยินดีกับเรา"

- มีคริสตชนจำนวนมากชอบเป็นคริสตชนไว้ทุกข์งานศพ ใช่ไหม เราเป็นแบบนั้นใช่หรือเปล่า คนพวกนี้ชอบความทุกข์มากกว่าความสุข ชอบหลบอยู่ในหลืบเงา ไม่ชอบความชื่นชมยินดีจากพระเจ้า

- คริสตชนพวกนี้ชอบทำตัวเหมือนสัตว์ที่ออกมาในเวลากลางคืน ไม่ชอบความสว่างเวลากลางวัน พวกนี้เหมือนพวกค้างคาว

- ถ้าจะพูดแบบตลกๆคือยังมีพวก "คริสตชนค้างคาว" ที่ชอบอยู่ในเงามืด มากกว่าจะอยู่ในความสว่างจากความชื่นชมยินดีของพระเจ้า

มิสซาฉลองนักบุญใหม่ "นักบุญโชเซ่ เด อันเคียต้า" (สงฆ์เยสุอิต) ซึ่งจัดที่วัดนักบุญอิ๊กญาซีโอ กรุงโรม พระสันตะปาปาเทศน์สอนว่า

- พระศาสนจักรคาทอลิกไม่ได้เติบโตด้วยการ "บังคับให้คนอื่นเปลี่ยนศาสนา" แต่เราต้องเติบโตด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานของการเป็นศิษย์พระเยซู

Read More: Vatican Radio

Comments