โป๊ปจะถวายมิสซาพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านพักผู้พิการ


วาติกันแถลงอย่างเป็นทางการ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส จะถวายมิสซาวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ ระลึกพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทและล้างเท้าสาวกที่ "โคเอนา โดมินี่" (บ้านพักผู้พิการในกรุงโรม) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อคาร์โล ย็อคคี่

หากยังจำกันได้ ปีที่แล้ว พระสันตะปาปาทรงถวายมิสซาในเรือนจำผู้ต้องขังเยาวชน

Read More: Vatican Radio

Comments