โป๊ปฟรังซิส: "ถ้าเณรคาทอลิกคิดว่าเป็นนายชุมพาบาลที่ดีไม่ได้ จงเลือกเดินบนถนนเส้นอื่นจะดีกว่า"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเตือนสติบรรดาเณรคาทอลิก การเป็นเณรหรือเป็นสงฆ์คาทอลิก เราต้องอย่าเป็นเพราะหน้าที่ แต่ต้องเป็น "นายชุมพาบาลตัวจริง" ให้เหมือนกับพระเยซู ทรงแนะ ถ้าคิดว่าทำไม่ได้จริงๆ จงเลือกออกจากถนนสายนี้จะดีกว่า เพราะการทำงานให้พระเจ้า ยังมีถนนศักดิ์สิทธิ์อีกหลายสายให้เลือกเดิน ทรงย้ำ ประกาศกเคยกล่าวไว้ "วิบัติจงมีแก่ผู้เลี้ยงแกะที่ให้อาหารตัวเองแต่ไม่ให้อาหารแกะของตัวเอง" ขอให้ "วิบัติ" นี้ทำให้เณรคาทอลิกคิดถึงอนาคตตัวเองแบบจริงๆจังว่าจะเลือกเดินทางไหนกันแน่


ช่วงสายวันจันทร์ที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับบรรดาผู้เข้ารับการอบรมเป็นสงฆ์คาทอลิกแห่งสถาบันอนานญี่ (Anangni) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน โดยสถาบันการศึกษานี้เป็นของสามเณราลัยของสังฆมณฑลรอบๆกรุงโรม ซึ่งก่อตั้งโดย สมเด็จพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ในค.ศ.1897

ในส่วนของพระดำรัสเทศน์สอน พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า:

- พ่ออยากพูดถึงความสำคัญของรูปแบบการอบรมบรรดาเณรในสามเณราลัย มันต้องเป็นบรรยากาศของการภาวนาและความเป็นพี่น้องกัน บรรยากาศเช่นนี้ จะทำให้บรรดาผู้เข้ารับการอบรมได้เติบโตอย่างใกล้ชิดกับความรู้สึกของพระเยซูคริสต์ ใกล้ชิดกับความรักของพระเยซูที่มีต่อพระบิดาและพระศาสนจักร

- พ่ออยากเตือนสติบรรดาเณรว่า ลูกอย่าเป็นทำตัวเป็นพวกเจ้าหน้าที่ราชการ หรือเป็นสงฆ์คาทอลิกแค่ตามหน้าที่ แต่จงเป็นนายชุมพาบาลตัวจริงในพระฉายาลักษณ์ของพระเยซูผู้เป็นนายชุมพาบาลที่แสนดี

- การเป็นนายชุมพาบาลที่ดีในพระฉายาลักษณ์ของพระเยซู ถือเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถทำได้ด้วยตัวเอง มันไม่ใช่งานของเรา แต่มันเป็นงานของพระจิตที่จะทำให้เราได้เป็นแบบนั้น เพียงแค่ให้ตัวเราเองเป็นเหมือนดินที่ถูกปั้นโดยช่างปั้นหม้อ แค่นี้ ลูกก็จะเป็นเณรที่สามารถเป็นดูแลประชากรของพระเจ้าและนำทางพวกเขาให้เดินไปบนหนทางนี้ ซึ่งก็คือพระเยซูเจ้า

- การจะทำแบบนี้ได้ หมายความว่า ลูกต้องรำพึงภาวนาพระวรสารทุกวัน เพื่อจะได้พบกับพระเมตตาของพระเจ้าในศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดี จงรับศีลมหาสนิทด้วยความเชื่อและความรัก จงเป็นบุรุษแห่งการภาวนา

- ถ้าลูกไม่สมัครใจที่จะเดินบนถนนสายนี้ มันคงเป็นการดีสำหรับตัวลูกเองที่จะมีความกล้าในการแสวงหาหนทางอื่นๆ(ให้กับชีวิต) เพราะยังมีอีกหลายเส้นทางความศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกจะได้รับใช้พระศาสนจักร

- สุดท้ายนี้ พ่อขอเรียกร้องพวกลูกอย่างจริงจังว่า ขอให้ยึดมั่นในถ้อยคำของประกาศกที่กล่าวว่า "วิบัติจงมีแก่ผู้เลี้ยงแกะที่ให้อาหารตัวเองแต่ไม่ให้อาหารแกะของตัวเอง" ขอให้ "วิบัตินี้" ทำให้ลูกไตร่ตรองอย่างจริงจังถึงอนาคตของตัวลูกเองนะ

Read More: Vatican Radio

Comments