โป๊ปฟรังซิส: "นักเทวศาสตร์ที่ไม่สวดภาวนามักเป็นพวกหลงตัวเองแบบน่ารังเกียจ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเตือนสติอาจารย์และนักศึกษาของสถาบันในสันตะสำนักว่า นักเทวศาสตร์ที่ไม่สวดภาวนาและไม่สรรเสริญพระเจ้า มักจะพบจุดจบด้วยการหลงตัวเองอย่างน่ารังเกียจ อาการแบบนี้คือความเจ็บป่วยที่พระศาสนจักรต้องประสบ ทรงย้ำ มหาวิทยาลัยของพระศาสนจักรไม่ใช่ "เครื่องจักร" ผลิตนักเทวศาสตร์และนักปรัชญา แต่นี่คือสังคมที่เติบโตแบบครอบครัว


ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกรโกเรี่ยน, สถาบันพระคัมภีร์ และสถาบันพระศาสนจักรตะวันออก ที่มาเข้าเฝ้าในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยหนึ่งในผู้มาเข้าเฝ้า ได้แก่ "คุณพ่ออดอลโฟ่ นิโกลาส" อธิการเจ้าคณะเยสุอิต ซึ่งพระสันตะปาปาทรงทักทายคุณพ่อนิโกลาสแบบกันเอง ในฐานะที่พระองค์เป็นเยสุอิตด้วย

ในส่วนพระดำรัส พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า:

- สิ่งแรกที่พ่ออยากเน้นย้ำคือขอให้ทั้งอาจารย์และนักศึกษาคิดถึงการอุทิศตนของตัวเอง ทั้งในเรื่องตัวบุคคลและสถาบัน ขอเน้นย้ำในเรื่องการเห็นคุณค่าของทุกๆที่ที่ท่านพบตัวเองกำลังทำงานหรือศึกษาเล่าเรียน ... สถาบันการศึกษาในกรุงโรมได้มอบโอกาสล้ำค่าแก่พวกท่านในการเติบโตทางความเชื่อและเปิดใจให้กับความเป็นสากล นี่คือจุดเชื่อมระหว่าง "ศูนย์กลาง" และ "ท้องที่อันห่างไกล"

- อีกสิ่งที่พ่ออยากย้ำคือความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนและชีวิตจิต ... นักเทวศาสตร์ที่ไม่สวดภาวนาและไม่สรรเสริญพระเจ้า มักจะพบจุดจบด้วยการหลงตัวเองอย่างน่ารังเกียจ (ends up sunk in the most disgusting narcissism) และนี่คือความเจ็บป่วยของพระศาสนจักร

- วัตถุประสงค์ของการเรียนในสถาบันการศึกษาพระศาสนจักรคือการเป็นชุมชนวัด(ชุมชนพระศาสนจักร) ทั้งการค้นคว้าและการเรียนต้องหลอมรวมไปกับตัวบุคคลและชีวิตหมู่คณะ หลอมรวมไปกับการอุทิศตนแพร่ธรรม หลอมรวมไปกับความรักแบบพี่น้องและแบ่งปันต่อผู้ยากไร้

- สถาบันของพวกท่านไม่ใช่เครื่องจักรผลิตนักเทวศาสตร์และนักปรัชญา สถาบันเหล่านี้คือชุมชนซึ่งเติบโตอยู่ในครอบครัว

- ถ้ามหาวิทยาลัยขาดคุณงามความดีและความงดงามของความเป็นครอบครัวในการทำงาน มหาวิทยาลัยนั้นก็จบลงด้วยการเป็นผู้รอบรู้แต่ไม่มีพรสวรรค์ มีจริยธรรมแต่ไม่มีความดีงาม จะเป็นนักคิดที่ขาดความสง่างาม และเพียงแค่สวมหน้ากากของการเป็นระเบียบแบบแผนเท่านั้น

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาพบอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสันตะสำนัก

Read More: Vatican Radio

Comments