โป๊ปฟรังซิส: "พ่อขอโทษบรรดาเหยื่อที่ถูกสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงกล่าวขอโทษเป็นการส่วนตัวไปยังเหยื่อของสงฆ์คาทอลิกล่วงละเมิดทางเพศ ทรงยอมรับ นี่คือความเสียหายทางศีลธรรมซึ่งเกิดจากคนของพระศาสนจักรเอง 


ช่วงสายวันศุกร์ที่ 11 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับสมาชิกสำนักงานเด็กและเยาวชนคาทอลิกนานาชาติ (BICE) ที่มาเข้าเฝ้าในวาติกัน หน่วยงานนี้ เป็นหน่วยงานคาทอลิกเอ็นจีโอที่ทำงานเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของเด็กๆทั่วโลก อาทิ ปกป้องเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ในส่วนพระดำรัสนั้น พระสันตะปาปาตรัสกับพวกเขาว่า "พ่อขออยากขอโทษเป็นการส่วนตัวต่อความเสียหายที่ผู้ถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศทำร้าย สงฆ์เหล่านี้เป็นคนส่วนน้อย และไม่สามารถเทียบกับสงฆ์ดีๆส่วนมากได้เลย ... พระศาสนจักรทราบดีถึงความเสียหายนี้ มันเป็นความเสียหายต่อตัวบุคคลและเป็นความเสียหายทางศีลธรรมซึ่งเกิดจากคนของพระศาสนจักร"

พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปายังกล่าวถึงวิธีการสอนลูกๆของตนให้เจริญเติบโตอย่างถูกต้อง โดยตรัสว่า "มันเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่จะเจริญเติบโตในครอบครัวกับพ่อแม่ของตน และมีความสามารถในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเด็กและวุฒิภาวะของพวกเขา"

"ขอให้หยุดวิธีการเรียนการสอนที่บังคับเด็กให้เป็นเผด็จการทางความคิดเด็ดขาด" พระสันตะปาปา ตรัสในตอนท้าย

อนึ่ง การออกมากล่าวขอโทษต่อเหยื่อที่ถูกสงฆ์ล่วงละเมิดทางเพศครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงกล่าวในสมณสมัยของพระองค์ ซึ่งบรรดาสำนักข่าวต่างประเทศพร้อมใจชื่นชมและบอกว่า เป็นพระดำรัสที่ "ตรงและแรงมากๆ แต่มันออกมาจากใจจริงๆ"

Read More: Vatican Radio

Comments