โป๊ปฟรังซิส: "พระเยซูทรงมอบมรดกการเป็นผู้รับใช้ให้เรา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ การที่พระเยซูทรงถ่อมพระองค์ลงเป็นผู้รับใช้และล้างเท้าบรรดาสาวก เปรียบเหมือน "มรดก" ที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เรา ดังนั้น เราต้องรับมรดกนี้และตั้งมั่นเป็นผู้รับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความรักจากใจ พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงล้างเท้าสัตบุรษ 12 คน แบ่งเป็น ชาย 8 คน, หญิง 4 คน จำนวนนี้มีชายชาวมุสลิม 1 คนรวมอยู่ด้วย 
ช่วงเย็นวันพฤหัสที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประทับรถยนต์ฟอร์ด เฟียสต้า สีน้ำเงินซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่ง เพื่อไปถวายมิสซาระลึกพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท ณ โคเอน่า โดมินี (ศูนย์อภิบาลของคุณพ่อย็อคคี่) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี มิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงล้างเท้าให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ 12 คน แบ่งเป็น ชาย 8 คน, หญิง 4 คน

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนแบบสั้นๆ ใจความว่า:

- เราได้ยินได้ฟังสิ่งที่พระเยซูทรงทำในการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้ายกันไปแล้ว นี่คือเครื่องหมายของการอำลา พระองค์คือพระเจ้าและทรงทำให้ตัวเองเป็นผู้รับใช้ ผู้รับใช้ของเราทุกคน

- การที่พระเจ้าทรงถ่อมพระองค์ลงมาเป็นผู้รับใช้พวกเรา เป็นเหมือนกับ "มรดก" เพราะพวกท่านก็ต้องเป็นผู้รับใช้ต่อกันด้วย พระเยซูทรงก้าวข้ามหนทางนี้ด้วยความรัก พวกท่านก็ต้องรักกันและกันและเป็นผู้รับใช้กันด้วยความรักด้วย นี่คือมรดกที่พระเยซูทรงให้ไว้กับพวกเรา

- พระเยซูทรงทำเครื่องหมายของการล้างเท้า นี่คือเครื่องหมายของการกระทำ ข้าทาสรับใช้ต้องทำสิ่งนี้ให้กับนาย เวลาถึงมื้ออาหาร ข้ารับใช้จะต้องคอยล้างเท้าให้กับเจ้านาย เพราะถนนในยุคนั้นยังสกปรกไปด้วยฝุ่น เมื่อเจ้านายเข้ามาในบ้าน มันจึงจำเป็นที่ข้ารับใช้จะต้องล้างเท้าให้กับเจ้านาย พระเยซูทรงทำสิ่งนี้ งานที่เป็นเครื่องหมายของการเป็นทาสรับใช้ พระองค์ทรงทิ้งมรดกนี้ให้กับพวกเรา เราต้องเป็นข้ารับใช้ให้กันและกัน

หลังจากพระสันตะปาปาเทศน์สอนเสร็จ พระองค์ทรงเริ่มล้างเท้าสัตบุรุษที่ได้รับเลือก 12 คน โดยแบ่งเป็นชาย 8 คน และหญิง 4 คน ในจำนวนนี้มีชายชาวมุสลิม 1 คน ทั้งหมดอายุระหว่าง 16-86 ปี โดยพระสันตะปาปา ผู้ทรงพระชนม์ 77 ชันษา ทรงมีอาการเหนื่อยอย่างเห็นได้ชัดที่ต้องคุกเข่าและคลานไปล้างเท้าให้กับทุกคน แต่พระองค์ทรงทำด้วยความสุขและรอยยิ้ม พร้อมทั้งทรงยื่นพระหัตถ์ไปจับมือสัตบุรุษทุกคนด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาระลึกพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท ณ โคเอน่า โดมินี

Read More: Vatican Radio


Comments