โป๊ปฟรังซิส: "ศรัทธาจากสัตบุรุษจะช่วยปกป้องความสุขของการเป็นสงฆ์"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงชี้ ความศรัทธาจากสัตบุรุษจะช่วยปกป้องความสุขของการเป็นสงฆ์ให้คงอยู่ และความชื่นชมยินดีของการเป็นสงฆ์จะเกิดเมื่อเราอยู่ท่ามกลางฝูงแกะของพระเจ้าเท่านั้น ทรงย้ำ 3 สิ่งที่เกื้อกูลความชื่นชมยินดีของการเป็นสงฆ์ คือ ความยากจน ความซื่อสัตย์ และความนบนอบ ทรงสอน สงฆ์พระคริสต์ต้องรู้จักหักห้ามใจ ซื่อสัตย์ต่อพระศาสนจักร ต้องพร้อมและว่างเสมอที่จะรับใช้สัตบุรุษอย่างสุดความสามารถ 


ช่วงเช้าวันพฤหัสที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์และรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาของการเป็นสงฆ์ พิธีนี้จัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยมิสซานี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนบรรดาพระสงฆ์ใจความว่า:

- พระเจ้าทรงเจิมเราในพระคริสตเจ้าด้วยน้ำมันแห่งความปิติยินดี และการเจิมนี้ได้เชิญเราให้น้อมรับและตระหนักถึงคุณค่าแห่งของขวัญล้ำค่า นั่นคือ ความยินดีและความสุขของการได้เป็นสงฆ์ วันนี้ พ่ออยากเตือนใจพวกเราพระสงฆ์เกี่ยวกับความชื่นชมยินดีของการเป็นสงฆ์ ความชื่นชมยินดีที่เจิมเรา มันเป็นความชื่นชมยินดีที่ไม่มีวันสิ้นสุด และเป็นความชื่นชมยินดีของการแพร่ธรรม

- ความชื่นชมยินดีที่เจิมพวกเราพระสงฆ์ ได้เจาะลึกเข้าไปในจิตใจของพวกเรา มันฉาบหัวใจเราไว้และเสริมพละกำลังด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์ มันคือความชื่นชมยินดีที่ไม่สามารถลบเลือนไปได้ แม้ว่า มันจะสามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่บ้าง หรืออาจจะตีบตันด้วยบาปหรือตีบตันเพราะปัญหาชีวิตของเราเอง ... กระนั้น เมื่อกรีดลึกลงไปแล้ว มันยังคงไม่เสื่อมสลาย มันเหมือนกับถ่านที่ยังคุด้วยเปลวเพลิงใต้กองเถ้า มันสามารถลุกโชนขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลา

- พ่ออยากเน้นย้ำมากๆเกี่ยวกับแก่นแท้ 3 ประการของความชื่นชมยินดีแห่งการเป็นสงฆ์ กล่าวคือ ความชื่นชมยินดีของสงฆ์ได้ถูกผูกติดอย่างลึกซึ้งกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าและประชากรผู้มีความเชื่อของพระองค์ มันคือความชื่นชมยินดีของการเป็นธรรมทูตอย่างเห็นได้ชัด ความชื่นชมยินดีนี้เฉิดฉายขึ้นเมื่อนายชุมพาบาลอยู่ท่ามกลางฝูงแกะของตนเท่านั้น ความชื่นชมยินดีของสงฆ์ถูกปกป้องด้วยความศรัทธาของประชากรพระเจ้า พวกเขาเหล่านี้สามารถปกป้องและสวมกอดพระสงฆ์ เพื่อช่วยให้พระสงฆ์ได้เปิดใจและเพื่อแสวงหาความชื่นชมยินดีนี้อีกครั้ง

- ความชื่นชมยินดีของสงฆ์ได้รับการปกป้อง ไม่เฉพาะจากบรรดาฝูงแกะเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งที่เกื้อกูลกันอีก 3 อย่างที่อยู่รายล้อมความชื่นชมยินดีนี้  ทั้งสามสิ่งที่เกื้อกูลกันนี้ยังคอยปกป้องความชื่นชมยินดีด้วย สามสิ่งที่ว่า ได้แก่ ความยากจน ความซื่อสัตย์ และความนบนอบ

- พ่อขออธิบาย 3 สิ่งที่คอยเกื้อกูลความชื่นชมยินดีของสงฆ์ดังนี้ เพราะพระสงฆ์คือผู้ยากไร้ในแง่ของความสุขแท้ตามประสามนุษย์ เขาจึงต้องแสวงหาความสุขจากพระเจ้าและจากบรรดาประชากรของพระองค์ พระสงฆ์ต้องออกจากตัวเอง และแสวงหาพระเจ้ารวมถึงประชากรของพระองค์ จงออกจากตัวเอง จงรู้จักหักห้ามใจตนเอง และสิ่งนี้หมายถึงความยากจนนั่นเอง

- ความชื่นชมยินดีของสงฆ์ยังหมายถึงความซื่อสัตย์ พวกเราพระสงฆ์ทุกคนเป็นคนบาป ไม่ใช่ในแง่พื้นฐานที่ว่าพวกเราพระสงฆ์เป็นผู้บริสุทธิ์ไร้ราคี(จากพระหรรษทานของพระเจ้า) แต่ในแง่ของการรื้อฟื้นความซื่อสัตย์ต่อเจ้าสาวหนึ่งเดียว ต่อพระศาสนจักร พระสงฆ์จะต้องแสวงหาความชื่นชมยินดีที่แท้จริงเมื่อเขามีความศรัทธาต่อพันธกิจของตัวเอง ทำทุกสิ่งที่เขาต้องทำ และให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่มันต้องเป็น ตราบเท่าที่เขายืนหยัดเคียงข้างฝูงแกะซึ่งพระเจ้าทรงมอบความวางใจให้เขาดูแล

- สุดท้าย พระสงฆ์จะค้นพบความชื่นชมยินดีในความนบนอบเชื่อฟัง ความนบนอบไม่ได้เป็นแค่สิ่งนอกกายของพันธกิจเท่านั้น แต่มันยังเป็นการร่วมเป็นหนึ่งกับพระบิดา มันยังหมายถึงการนบนอบต่อพระศาสนจักรในการรับใช้ กล่าวคือ ความพร้อมเสมอและว่างตลอดที่จะรับใช้ทุกคน ทุกเวลา เท่าที่ตัวเราเองจะสามารถทำได้ จงทำแบบนี้เหมือนกับที่แม่พระแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง

- พ่อขอให้เราภาวนาขอพระเจ้า โปรดช่วยให้บรรดาเยาวชนหลายคนได้ค้นพบความร้อนรนในจิตใจและตอบสนองต่อกระแสเรียกของพระเจ้า ขอให้เราสวดภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์ที่เพิ่งบวชใหม่ ภาวนาเพื่อพระสงฆ์ที่สูงอายุด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์

Read More: Vatican Radio

Comments