โป๊ปย้ำขบวนการค้ามนุษย์คือการเปิดบาดแผลให้กับสังคมช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จไปร่วมการสัมมนาเรื่องการต่อสู้กับขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งอังกฤษและเวลส์ (ไม่บ่อยนักที่พระสันตะปาปาจะมาร่วมงานสัมมนาแบบนี้)

โอกาสนี้ พระองค์ตรัสกับผู้ร่วมสัมมนาว่า "การค้ามนุษย์คือการเปิดบาดแผลร่างกายให้กับสังคมและพระวรการของพระเยซูคริสต์ นี่คืออาชญากรรมทำร้ายมนุษยชาติ

"พระศาสนจักรมีหน้าที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนที่จะสู้กับขบวนการนี้ เมื่อเราเห็นเด็กชายหรือหญิงที่ถูกขายเพื่อแลกกับเงิน เพียงเพราะเชื่อว่าเงินจะทำให้ชีวิตดีขึ้น เราจำเป็นต้องเริ่มสอนพวกเขาให้รู้ว่า เสรีภาพแท้จริงคืออะไรกันแน่ ความสุขแท้จริงคืออะไร และความหมายแท้จริงของชีวิตคืออะไร"

Read More: Vatican Radio

Comments