โป๊ปฟรังซิส: "คำภาวนาจะบังเกิดผลได้ มันต้องใช้เวลา"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ คำภาวนาจะบังเกิดผลต้องใช้เวลา เพราะเราจำเป็นต้องรู้จักพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้น เหมือนกับที่เราต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะรู้จักเพื่อนของเรา ทรงสอน จงกล้าสวดภาวนาและต่อรองกับพระเจ้า เหมือนอย่างที่โมเสสทำให้เห็นเป็นแบบอย่าง


ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงถวายมิสซาเช้าในวัดน้อยประจำหอพักซางตา มาร์ธา ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- ในบทอ่านของวันนี้ เราได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่โมเสสพยายามภาวนาอ้อนวอนพระเจ้าอย่าลงโทษประชากรของพระองค์อีกเลย พระเจ้าทรงโกรธประชากรของพระองค์ เพราะพวกเขาเปลี่ยนวิถีทางเดินจากที่พระองค์วางไว้ การภาวนาของโมเสสคือการอ้อนวอนแบบจริงจังกับพระเจ้า การอ้อนวอนเป็น(คุณสมบัติหนึ่ง)ของผู้นำเพื่อปกป้องประชาชนซึ่งเป็นประชากรของพระเจ้า

- โมเสสพูดต่อหน้าพระเจ้าอย่างชัดแจ้งรวมทั้งการกระทำก็ชัดเจนด้วย สิ่งนี้สอนเราเกี่ยวกับการสวดภาวนาโดยปราศจากความหวาดกลัว ภาวนาอย่างอิสระเสรี และยืนกรานอย่างหนักแน่น โมเสสเปี่ยมด้วยความกล้าหาญ การภาวนาต้องเป็นการต่อรองกับพระเจ้า ซึ่งเรานำเหตุผลโต้แย้งของเราไปทูลพระองค์ ที่สุดแล้ว โมเสสสามารถโน้มน้าวพระเจ้าได้สำเร็จ

- ว่าแต่ เรื่องนี้ ใครกันแน่ที่เปลี่ยนไป พระเจ้าอย่างงั้นหรือ? พ่อว่าไม่ใช่นะ โมเสสต่างหากที่เปลี่ยน เพราะโมเสสเชื่อว่าพระเจ้าจะลงโทษแน่ๆ โมเสสเชื่อว่าพระเจ้าจะทำลายประชาชนแน่นอน โมเสสจึงพยายามรื้อฟื้นคุณความดีที่พระเจ้าทรงมีต่อประชาชนของพระองค์ อาทิ พระเจ้าทรงนำประชากรออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์และนำพวกเขาสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา โมเสสพยายามหาเหตุผลมาโน้มน้าวพระเจ้า เขารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าทรงมีเมตตา พระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าการให้อภัยทำกันอย่างไร พระเจ้าสามารถกลับไปตัดสินใจใหม่ได้ เพราะพระองค์คือพระบิดาของเรา

- โมเสสรู้ว่าพระเจ้าให้อภัย แต่เขารู้แบบกำกวม เขาจึงภาวนาอ้อนวอนพระเจ้า และเป็นคำภาวนานี่แหละที่แปรเลี่ยนจิตใจของพวกเรา

- การภาวนาเปลี่ยนจิตใจเราได้ มันช่วยเราให้เข้าใจพระเจ้าได้ดีขึ้น นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญมากที่ต้องพูดกับพระเจ้า ไม่ใช่พูดด้วยคำพูดแบบว่างเปล่า จงพูดกับพระเจ้าด้วยความจริงว่า "พระเจ้าข้า ลูกมีปัญหาในครอบครัว ปัญหาเรื่องลูกๆ ปัญหานั่น ปัญหานี่ ... พระเจ้าจะทำอย่างไร พระเจ้าต้องไม่ทอดทิ้งลูกแบบนี้นะ" แบบนี้นี่แหละคือคำภาวนา! คำภาวนาใช้เวลานานไหม(กว่าจะบังเกิดผล)? แน่นอน! มันใช้เวลานาน

- การภาวนาใช้เวลาสักหน่อย เพราะเราจำเป็นต้องรู้จักพระเจ้าให้ดียิ่งขึ้น เหมือนกับที่เราต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะรู้จักเพื่อนของเรานั่นแหละ โมเสสบอกเราไม่ใช่เหรอว่า จงภาวนาต่อพระเจ้าเหมือนพระองค์เป็นเพื่อนที่พูดคุยกับเรา

- พี่น้อง พระจิตทรงอยู่ในทุกคำภาวนาของเรา พวกท่านไม่สามารถสวดภาวนาโดยปราศจากพระจิต พระจิตสามารถแปรเปลี่ยนจิตใจเรา เป็นพระจิตที่สอนให้เราเรียกพระเจ้าว่าพระบิดา ดังนั้น ขอให้เราวอนขอพระจิตได้โปรดสอนเราให้สวดภาวนาเหมือนที่โมเสสทำ สอนเราให้สวดเพื่อต่อรองกับพระเจ้าด้วยความกล้าหาญ

Read More: Vatican Radio

Comments