โป๊ปฟรังซิส: "ปรีชาญาณของพระเจ้าช่วยเราแยกแยะดีชั่วออกจากกัน"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแบ่งปัน พระคุณของพระจิตที่ว่าด้วยปรีชาญาณ จะช่วยเราให้ฉลาดหลักแหลมและมองโลกตามแบบสายพระเนตรของพระเจ้า แต่ความฉลาดหลักแหลมนี้ไม่ใช่การตอบคำถามได้ทุกเรื่อง และรู้ทุกอย่างที่ขวางหน้า แต่นี่คือความฉลาดที่รู้ว่าสิ่งใดมาจากพระเจ้าและไม่ได้มาจากพระเจ้าต่างหาก


ช่วงสายวันพุธที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการเข้าเฝ้าทั่วไป ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พี่น้อง วันนี้้พ่อจะเริ่มสอนคำสอนในหัวข้อพระคุณ 7 ประการของพระจิต พระจิตคือจิตวิญญาณ, เลือดเนื้อเชื้อไขของพระศาสนจักรและของคริสตชนทุกคน พระจิตคือความรักของพระเจ้าผู้ทรงทำให้จิตใจเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระจิตอยู่กับเราเสมอและอยู่ในจิตใจของเราด้วย

- พระคุณของพระจิตมี 7 ประการ เราได้เรียนเรื่องพวกนี้ตอนที่เราเตรียมรับศีลกำลัง และสิ่งที่พ่ออยากแบ่งปันนั้น ได้แก่ "ปรีชาญาณ"

- พระคุณแรกของพระจิต ไล่เรียงตามลำดับที่เรายึดถือกันมา นั่นคือ ปรีชาญาณ (หรือ "พระดำริ") ปรีชาญาณนี้ไม่เหมือนประสามนุษย์ ไม่ใช่ปรีชาญาณที่ได้จากความรู้และการประสบพบเจอ ... ปรีชาญาณคือพระหรรษทานแห่งความสามารถที่จะมองทุกสิ่งแบบสายพระเนตรของพระเจ้า ... บ่อยครั้ง เราชอบมองโลกตามใจตัวเอง มองด้วยความรักชอบส่วนตัว มองด้วยความอิจฉา นี่ไม่ใช่การมองแบบพระเจ้า ปรีชาญาณคือสิ่งที่พระจิตจะกระทำในตัวเรา เพื่อที่เราจะได้มองทุกสิ่งด้วยสายพระเนตรของพระองค์

- พระจิตยังทำให้คริสตชนเปี่ยมด้วยความฉลาดหลักแหลม อย่างไรก็ตาม ความฉลาดหลักแหลมไม่ได้หมายความว่า เขาคนนั้นต้องตอบคำถามได้ทุกเรื่องหรือว่ารู้ทุกเรื่องไปหมด แต่นี่คือความหมายว่า เขาคนนั้น "รู้จัก" พระเจ้า รู้ว่าพระเจ้าทรงทำงานอย่างไร เขาจะสามารถรู้ว่าสิ่งใดมาจากพระเจ้าและสิ่งใดไม่ได้มาจากพระองค์

- ลองคิดถึงคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านกับลูกๆของเธอดูนะ เวลาที่แม่เหนื่อยมากๆและเห็นลูกทะเลาะกัน แม่ไปตะโกนด่าลูกของตัวเอง แบบนี้เรียกปรีชาญาณไหม ไม่เลย แบบนี้ไม่ใช่ปรีชาญาณ แม่ควรจะเรียกลูกๆมาเตือนด้วยความสุภาพและอธิบายให้เขารู้ว่าใครถูกใครผิด แบบนี้ซิถึงจะเรียกว่าปรีชาญาณจากพระเจ้า นี่คือสิ่งที่พระจิตทรงสอนเรา!

- ในชีวิตคู่ก็เหมือนกัน เมื่อคู่รักทะเลาะกัน เมื่อพวกเขาไม่มองหน้ากัน หรือว่าพวกเขามองหน้า แต่มองด้วยความโกรธ นี่คือปรีชาญาณจากพระเจ้าหรือเปล่า? ไม่เลย นี่ก็ไม่ใช่ปรีชาญาณอีกเช่นกัน ปรีชาญาณคือพระพรด้านความฉลาดหลักแหลม นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องวอนขอพระเจ้าโปรดประทานพระจิตและพระคุณด้านปรีชาญาณมาให้กับเรา เพื่อเราจะได้มองโลกแบบสายพระเนตรของพระเจ้า

ตอนท้ายของการเข้าเฝ้า พระสันตะปาปาทรงกล่าวไว้อาลัยต่อการถูกฆาตกรรมของ "คุณพ่อฟรานส์ ฟาน เดอ ลุกต์" สงฆ์เยสุอิตชาวดัชต์ วัย 75 ปีที่ทำงานในซีเรีย โดยพระสันตะปาปาทรงกล่าวว่า การเสียชีวิตของคุณพ่อ ฟาน เดอ ลุกต์ ทำให้พระองค์คิดถึงชาวซีเรียนจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตจากการถูกเบียดเบียนอย่างทรมาน เช่นเดียวกับคิดถึงบรรดาคริสตชนที่ถูกจับลักพาตัวไป พระสันตะปาปาหวังว่า ทุกคนจะช่วยกันภาวนาเพื่อสันติภาพในซีเรียต่อไป และขอให้นานาชาติช่วยกันแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังด้วย

ประมวลภาพ: การเข้าเฝ้าทั่วไป

Read More: Vatican RadioComments