โป๊ปฟรังซิส: "นักบุญจอห์นที่ 23 และ จอห์น ปอล ที่ 2 จะเฝ้าดูและให้กำลังใจเราตลอด"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงย้ำ นักบุญจอห์น ที่ 23 และ นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 จะมองดูและให้กำลังใจพวกเราทุกครอบครัวตลอดไป โดยทรงยกย่อง นักบุญจอห์น ที่ 23 เป็นคนที่ยอมให้พระจิตนำทางตลอดและมีส่วนสำคัญในการทำให้พระศาสนจักรเติบโตผ่านสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ส่วนนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 เป็นพระสันตะปาปาแห่งครอบครัว และพระองค์ก็เป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาของพระเจ้า


ช่วงสายวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในมิสซาสถาปนานักบุญจอห์น ที่ 23 และ นักบุญ จอห์น ปอล ที่ 2 ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมยินดีนับล้านคน หนึ่งในความพิเศษของมิสซานี้คือ สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ เบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงมาร่วมพิธีด้วย ทำให้มิสซาดูยิ่งใหญ่เพราะมีพระสันตะปาปาถึง 4 องค์

สำหรับพิธีมิสซาในวันนี้ เริ่มด้วย พระคาร์ดินัล อันเจโล่ อมาโต้ ประธานสมณกระทรวงประกาศการเป็นนักบุญอ่านคำร้องขอให้พระสันตะปาปาทรงประกาศสถาปนานักบุญใหม่ทั้งสอง จากนั้น เป็นการเชิญพระธาตุของนักบุญใหม่ทั้ง 2 องค์ โดยพระธาตุของนักบุญจอห์น ที่ 23 เป็นเนื้อผิวหนังของพระองค์ ส่วนนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 เป็นโลหิตของพระองค์ ทั้งนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่อัญเชิญพระธาตุของนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 ได้แก่ ฟลอริเบ็ธ โมรา ดิอาซ สตรีชาวคอสตาริก้าที่ได้รับอัศจรรย์จากการวอนขอพระเจ้าผ่านคำเสนอวิงวอนของนักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 จนเธอหายจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้อย่างอัศจรรย์ นอกจากนี้ ในบทภาวนาเพื่อมวลชน หนึ่งในผู้อ่านได้แก่ ซิสเตอร์ มารี ซิมง เปียร์ ผู้ได้รับอัศจรรย์ให้หายจากโรคพาร์กินสัน จนนำไปสู่การสถาปนาสมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 เป็นบุญราศีนั่นเอง

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซานี้ พระสันตะปาปาทรงเทศน์สอนสั้นๆ ใจความว่า:

- พระวาจาของพระเจ้าอยู่กับเราเสมอ แต่เป็นที่สะดุดเพราะเราไม่มีความเชื่อ

- พระวาจาของพระเจ้าเป็นนิรันดร์ เตือนใจเราว่า ความรักของพระองค์ก็นิรันดร์เช่นกัน

- นักบุญจอห์น ที่ 23 และ นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 มีความกล้าที่จะมองบาดแผลพระเยซู และสัมผัสแผลนั้น

- นี่คือบุรุษ 2 คนที่เปี่ยมด้วยความกล้า เต็มเปี่ยมด้วยพระจิต เป็นประจักษ์พยานถึงพระเมตตาของพระ

- สำหรับนักบุญทั้งสอง พระเจ้าทรงอำนาจที่สุด

- นักบุญทั้งสองได้ช่วยให้สังคายนาวาติกัน ที่ 2 ฟื้นฟูและอัพเดทให้พระศาสนจักรเติบโต

- นักบุญจอห์น ที่ 23 ให้พระจิตนำทางและทำตนเป็นหัวหน้าผู้รับใช้

- นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 คือพระสันตะปาปาแห่งครอบครัว

- พ่อมั่นใจว่า นักบุญจอห์น ที่ 23 และ นักบุญจอห์น ปอล ที่ 2 จะมองดูและให้กำลังใจทุกครอบครัวตลอดไป

- พระเจ้ารักเราและให้อภัยเราเสมอ

หลังจากมิสซาจบลงพระสันตะปาปายังได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ช่วยให้การจัดงานยิ่งใหญ่ในวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีอีกด้วย

ประมวลภาพ: มิสซาสถาปนานักบุญใหม่ 2014

Read More: Vatican Radio
Comments