โป๊ปฟรังซิส: "ช่วยกันภาวนาให้ผู้โดยสารบนเที่ยวบิน MH370"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงเชิญทุกคนร่วมภาวนาให้กับผู้โดยสารและลูกเรือที่หายสาบสูญไปกับเครื่องบินของมาเลเชีย แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MH370 พร้อมกันนี้ ทรงย้ำ เราคริสตชนถูกเรียกมาเป็นประชากรของพระเจ้า ดังนั้น เราต้องปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์อย่างเคร่งครัด โดยการจะฟังเสียงพระเยซูนั้น เราต้องติดตามพระองค์ช่วงเที่ยงวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงเป็นประธานในการสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมกว่า 70,000 คน โดยวันนี้ พระสันตะปาปาตรัสสอนว่า:

- พระวรสารวันนี้ พระเยซูทรงประจักษ์พระวรสารบนภูเขาทาบอร์ต่อหน้าศิษย์ 3 คน พระองค์ทรงยังเตือนศิษย์ทั้งสามว่าอย่าพูดเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาด

- บนภูเขาทาบอร์คือสถานที่ของการพบกันและบอกถึงความใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ นี่คือสถานที่ของการสวดภาวนาซึ่งบอกถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า พวกเราที่เป็นศิษย์ของพระเยซู  ต่างถูกเรียกให้เป็นประชากรที่รับฟังเสียงของพระเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์อย่างเคร่งครัด การจะฟังเสียงพระเยซูนั้น เราต้องติดตามพระองค์

- ในความเป็นจริง หากจะหาที่เงียบสงบจริงๆ พวกเราต้องปีนขึ้นไปบนภูเขาและต้องไปยังสถานที่เงียบสงบ เพื่อค้นหาตัวเองและเพื่อจะได้ยินเสียงของพระเจ้าให้ชัดยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม พวกเราคงทำแบบนั้นไม่ได้ แต่การพบกับพระเจ้าในคำภาวนาจะช่วยเราให้เดินลงจากภูเขาและกลับไปสู่แผ่นดินที่ราบเรียบ เพื่อไปพบกับบรรดาพี่น้องชายหญิงที่รับภาระหนักจากการเผชิญความอยุติธรรม และได้รับความทุกข์จากความยากจนทั้งฝ่ายกายและจิตใจ

- สุดท้ายนี้ พ่อขอเตือนใจพวกเราว่า เราต่างถูกเรียกมาให้นำผลผลิตจากประสบการณ์ที่เรามีในพระเจ้า ไปมอบให้กับพี่น้องที่ประสบปัญหาต่างๆ และแบ่งปันขุมทรัพย์ล้ำค่าแห่งพระหรรษทานที่เราได้รับให้กับพวกเขาทุกคน

- ตอนท้ายของการภาวนา พระสันตะปาปาทรงเชิญชวนทุกคนสวดภาวนาให้กับผู้โดยสารและลูกเรือที่หายสาบสูญไปกับเครื่องบินของมาเลเชีย แอร์ไลน์ เที่ยวบิน MH370  โดยพระสันตะปาปาตรัสว่า "พ่อขอเชิญทุกคนรำลึกถึงผู้โดยสารและลูกเรือของมาเลเชีย แอร์ไลน์ ขอให้ภาวนาเพื่อครอบครัวของพวกเขาด้วย พวกเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาในช่วงเวลาที่่ยากลำบากนี้"

ประมวลภาพ: การสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าว

Read More: Vatican Radio

Comments