โป๊ปฟรังซิส: "เราควรพกพระวรสารเล่มเล็กๆติดตัวเสมอ"

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส พระสังฆราชแห่งกรุงโรม ทรงแนะ คาทอลิกควรพกพระวรสารเล่มเล็กๆติดตัวเสมอ เวลาอยู่บนรถเมล์หรือเวลาว่างจะได้หยิบมาอ่านพระวาจาของพระเจ้า ทรงถาม ทุกวันนี้เราดูแต่รายการซุบซิบนินทาเรื่องชาวบ้าน เราฟังอย่างสนใจ แต่ทำไมเรากลับไม่มีเวลาฟังเสียงของพระเจ้าบ้างเลย ทรงย้ำ คริสตชนต้องเดินบนหนทางของพระเจ้าในฐานะผู้จาริกแสวงบุญ อย่าเดินบนถนนของพระเจ้าแบบนักท่องเที่ยวเด็ดขาด


ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส เสด็จเยี่ยมสัตบุรุษและถวายมิสซาที่วัดซานตา มารีอา เดลโลซิโอเน่ เขตเซ็ตเตวิลเล ดิ กุยโดเนีย ชานกรุงโรม โดยนี่เป็นการเสด็จอภิบาลคริสตชนกรุงโรมครั้งที่ 5 ในสมณสมัยของพระองค์ด้วย

ทันทีที่เสด็จมาถึง พระสันตะปาปาได้เข้าไปทักทายฝูงชนกว่า 300 คน ที่มารอต้อนรับ โดยวัดซานตา มารีอา เดลโลซิโอเน่ เป็นชุมชนวัดที่สัตบุรุษมีความเชื่อร้อนรนและมีกลุ่ม "วิถีคริสตชน" (Neocatechumenal Way) คอยทำงานอภิบาลอย่างขยันขันแข็งมาก พระสันตะปาปาทรงกล่าวให้กำลังใจพวกเขาให้ก้าวเดินอย่างถูกทางบนถนนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ใน จากนั้น ก่อนเริ่มมิสซา พระสันตะปาปาทรงโปรดศีลอภัยบาปให้กับสัตบุรุษบางกลุ่มด้วย

ในส่วนของบทเทศน์ประจำมิสซา พระสันตะปาปาทรงกล่าวสอนสัตบุรุษว่า:

- ทุกวันนี้ เราได้ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ซึ่งมันมีแต่เรื่องซุบซิบนินทาชาวบ้าน เราฟังและติดตามเรื่องพวกนี้ไปเรื่อย แต่เราให้เวลาน้อยมากๆใช่ไหมกับการฟังเสียงของพระเยซูในชีวิตประจำวัน พี่น้อง จงอย่าเขินอายเรื่องความเชื่อในพระเจ้า ขอให้เราทำให้ดวงตาของเราใสบริสุทธิ์ เพราะเรามองวัตถุสิ่งของทางโลกกันมากเกินไป นักบุญเซซีลีอาเคยกล่าวไว้ว่า อาหารฝ่ายวิญญาณสำคัญกว่าอาหารฝ่ายกาย ดังนั้น เราต้องให้ความสำคัญกับเสียงของพระเจ้ามากกว่าเสียงของมนุษย์

- เราต้องหมั่นดูแลลูกหลานของเรา จงสอนให้พวกเขาสวดภาวนา จงสอนให้เขาสวดขอปรีชาญาณจากพระจิตให้มีความกล้าในการดำเนินชีวิตและขจัดความกลัว

- ในชีวิตคริสตชน พระเจ้าทรงขอให้เราเดินบนหนทางของพระองค์ แต่การจะเดินบนหนทางของพระเจ้า เราต้องเดินแบบผู้จาริกแสวงบุญ ไม่ใช่เดินแบบนักท่องเที่ยว! จงเลือกทางเดินให้ถูก อย่าหลงไปเดินบนทางที่ผิดซึ่งเต็มไปด้วยบาป เราจำเป็นต้องวอนการอภัยโทษจากพระเจ้าและเดินไปพร้อมกับพระองค์ผู้ทรงปกป้องเราจากหลุมพรางต่างๆ

- พี่น้องที่รัก พ่ออยากแนะนำพวกท่านให้พกพระวรสารเล่มเล็กๆติดตัวตลอดเวลา เพื่อที่ว่า เวลาเรานั่งอยู่บนรถประจำทาง เราจะสามารถอ่านพระวาจาของพระเจ้าได้ทุกวัน แน่นอนว่า เวลาอยู่บนรถประจำทาง เราต้องสอดสายตาเฝ้าระวังกระเป๋าสิ่งของของเรา แต่เมื่อเรานั่งลงแล้ว เราก็สามารถอุ่นใจเรื่องกระเป๋า และสามารถอ่านพระวาจาของพระเจ้าได้นะ

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาเสด็จอภิบาลวัดซานตา มารีอา เดลโลซิโอเน่

Read More: Vatican Insider

Comments