โป๊ปฟรังซิสต้อนรับ บารัค โอบามา ที่มาเข้าเฝ้า

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ประมุขพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงต้อนรับ บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มาเข้าเฝ้า ทั้งสองสนทนากันในหลายหัวข้อ อาทิ สถานการณ์โลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง พร้อมกันนี้ โอบามา ได้ถวายเมล็ดพันธุ์พืชแด่พระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ปลูกสันติภาพให้คนรุ่นต่อไป ส่วนพระสันตะปาปาทรงมอบสารเตือนใจ "ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร" ให้โอบามานำไปอ่านด้วย ช่วงสายวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงต้อนรับ บารัค โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่มาเข้าเฝ้าในพระราชวังวาติกัน โดยการพบกันของผู้นำทั้งสองใช้เวลาประมาณ 50 นาที

วินาทีแรกที่โอบามาได้พบกับพระสันตะปาปา ประธานาธิบดีอเมริกาทูลพระสันตะปาปาว่า "นับเป็นเกียรติอย่างสูง ผมเป็นคนที่ชื่นชมพระองค์อย่างมาก กราบขอบพระคุณพระองค์มากๆที่ทรงต้อนรับผม" จากนั้น พระสันตะปาปาทรงพาโอบามา เข้ามานั่งในห้องสมุดและสนทนากันในประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระดับนานาชาติที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง รวมถึงการเคารพหลักมนุษยธรรมและกฏหมายสากล นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา การปฏิรูปเรื่องผู้อพยพลี้ภัย การเคารพชีวิตมนุษยชน และเรื่องความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วย

ในส่วนของการแลกเปลี่ยนของที่ระลึก โอบามา ได้ถวาย "เมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกต้นไม้ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญและยังเป็นสักการะสถานแห่งชาติของอเมริกา" แด่พระสันตะปาปา และยังมีเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้ปลูกที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วย โดย โอบามา ทูลพระสันตะปาปาว่า "ของขวัญชิ้นนี้ ถวายแด่พระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพโลกให้กับคนรุ่นต่อไป ถ้าพระองค์เสด็จมาที่ทำเนียบประธานาธิบดีอเมริกา ผมจะพาพระองค์ไปชมสวนของพวกเรา" พระสันตะปาปาทรงกล่าวตอบว่า "ทำไมจะไม่ไปล่ะ" ขณะที่พระสันตะปาปาทรงมอบเหรียญบรอนซ์ 2 ชิ้นให้ประธานาธิบดีอเมริกา เป็นการตอบแทน

พร้อมกันนี้ พระสันตะปาปาทรงมอบสารเตือนใจ "ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร" (Evangelii Gaudium) ให้กับประธานาธิบดีอเมริกา ทางด้าน โอบามา ทูลพระสันตะปาปาหลังได้รับมอบว่า "ผมจะอ่านสารนี้เมื่อผมอยู่ที่ห้องทำงานของผม เฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ผมพบความผิดหวังแบบสุดๆ ผมมั่นใจว่า สารนี้จะมอบความเข้มแข็งและความสงบในจิตใจให้กับผม" พระสันตะปาปาตรัสตอบว่า "ข้าพเจ้าก็หวังแบบนั้นนะ"

ตอนท้าย พระสันตะปาปาทรงพระดำเนินไปส่ง บารัค โอบามา ที่ประตูห้องสมุด โอบามาทูลพระสันตะปาปาเป็นภาษาสแปนิชว่า "ขอบพระทัยพระองค์มากๆ" (Muchas gracias) ขอพระองค์โปรดภาวนาเพื่อผมและครอบครัวด้วยนะครับ"

ประมวลภาพ: พระสันตะปาปาต้อนรับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

Read More: Vatican Radio

Comments